Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmelding 2009

ÅRSMELDING FOR ORKANGER VEL 2009 Tillitsvalgte i 2009 Styret:

Leder: Hans Kringstad
Nestleder: Laila Fjeld
Kasserer: Hans Christian Falch
Sekretær: Liv Janne Syrstad
Styremedlem: Geir Knutzen
Styremedlem: Vidar Liøkel
Styremedlem: Øystein Solem

Varamedlem: John N. Konstad
Varamedlem: Synnøve Sundli
Varamedlem: Bjørn Johan Vullum

 

Valgkomité: Olaf I. Hegglund, Trine Grande Ivarsen, Atle Tuflåt.

 

Revisorer: Arnt J. Ustad, Knut Even Wormdal

 

Medlemmer Orkanger Vel har to typer medlemskap; enkeltpersoner/husstander og bedrifter. I 2009 hadde vi 408 private medlemmer. Dette er 51 mer enn året før og det høyeste medlemstallet i foreningas historie.

Antall bedriftsmedlemskap var 34, mot 27 i 2008.

I likhet med i 2006, 2007 og 2008 la vi giroer direkte i postkassene i stedet for å distribuere med avisa Sør-Trøndelag.

I tillegg ble det sendt giroer sammen med programmet for Orkanger 2009 til utflytta ørbygg.

 

Økonomi Foreninga har god økonomi. 219 974 kroner sto plassert på høyrentekonto i Orkdal sparebank ved utgangen av 2009. Vi hadde 33 969 kroner på driftskonto ved årsskiftet.

 

Dette er midler vi etter hvert kommer til å investere i tiltak på Orkanger. Orkanger Vel har vært i stand til å drive aktivt og gjennomføre flere prosjekter trass i at mer enn 200 000 kroner sto bundet.

 

Utgifter:

Vi har skutt inn 150 000 kroner i lagerbygget på Nedre Rømme. Dette er den klart største investeringen i 2009.

 

Orkanger Vel har kjøpt fire kanoer til bruk i Gammelosen til en samlet pris på 33 600 kroner. Orkdal kommune bevilget penger til ytterligere to kanoer med tanke på skoleklasser.

 

Vi har kjøpt tre store informasjonstavler til Gammelosen. Pris: 30 000 kroner.

 

Inntekter:

 

Medlemskontingenten er vår klart største inntekstkilde med 95 200 kroner. Ellers kan vi nevne annonsesalg til hjemmesida for 35 000 kroner.

 

Norsk Tippings grasrotandel er en ny inntektskilde. Vi fikk 13 857 kroner fra grasrotandelen i 2009.

 

Salg av årskalender med motiver fra Orkanger var også et nytt tiltak for 2009. Vi solgte hovedsakelig på dørene. Hele opplaget på 500 gikk ut. Vi satt igjen med et overskudd på ca. 14 000 kroner. Pål Ove Lilleberg har tatt de fleste bildene.

 

Virksomhet Foreninga har hatt sju styremøter siden årsmøtet 3.mars 2009.

 

Vi arrangerte folkemøte om sentrumsutvikling i et fullsatt Korpshus 12.november. Innledere var prosjektleder Knut Sæther i Orkdal 2040 og planlegger May Eli Vatn Kristiansen fra Selberg arkitektkontor.

 

Orkanger Vel solgte kaffe og kaker på Sentrumsforeningas torgdag 5.september.

 

I helger med godt vær har vi hatt kanoutleie og salg av mat og drikke i Hermetikken.

 

Andre arrangement Festen i Hermetikken:

Festen gikk av stabelen lørdag 13.juni. Dette var fjerde år med arrangementet. Anslagsvis 500-600 mennesker var inne på området ved stengetid. Opplegget fulgte samme mønster som de foregående årene med Tor Kvarsnes, Olav Nersveen og Jan Brevik som sentrale aktører. Daglig leder Ida Lise Salberg og ansatte ved Orkdal sjukehus bidro med historisk kåseri og sang i forbindelse med sjukehusets 100-årsjubileum.

 

Familiedag i Hermetikken:

Ble holdt søndag 21.juni med stort frammøte. Nok en gang var vi heldige med været. Det var gratis padling, roing, ansiktsmaling og natursti, for å nevne noe.

 

Julegrana:

Tenninga av julegrana på torget fant som vanlig sted første søndag i advent, som falt på 29.november. Vi fulgte tradisjonen fra tidligere år: Tale ved Pål Ove Lilleberg, musikk ved nisseorkesteret til Orkdal skolekorps. Sentrumsforeninga bidro med nisser og godteposer. Bunnpris ga bort gløgg og pepperkaker. Ca. 300 små og store deltok. Konstahaven bidro med å koke vann for forreninga.

 

Gammelosen Kano:
Pål Anders Sundli og Øystein Solem flyttet tennisklubbens gamle bu til Hermetikken. Vi pusset den opp og omdøpte den til kanobua. Den rommer nå seks kanoer samt ei jolle. Fire av kanoene har Orkanger Vel kjøpt, to har Orkdal kommune kjøpt. Jolla fikk vi i gave fra Kjell Grytting. Vi har også kjøpt inn et stort utvalg flytevester.

 

Ny park:
Skogen bak scenen i Hermetikken er ryddet og planert. Vi har sådd i plen. Planen er å lage hinderløype her.

 

Sand:
I 2008 kjøpte vi inn ytterligere 400 kbm korallsand. En del av dette er lagt i deponi. Vi etterfylte sand på strendene våren 2009.

 

Generell drift:
Velforeninga arrangerte vårdugnad 25.april. Vi malte kanobua og scenen. Senere har vi beiset alle plattinger, landgang og badebrygge.

 

Frivillige med Jan Erik Bach, Oddbjørn Fossland og Brage Knudsen i spissen rydder regelmessig i krattet langs turstien. Velforeninga har kjøpt ryddesag og verneutstyr.

 

I tillegg rensker vi jevnlig strendene for tang.

 

Tilsyn ved toalettet:
Folk tilknyttet Orkanger Vel og Nerøra Vel har for tredje sommer på rad hatt ansvar for tilsyn og renhold ved toalettet i Gammelosen. Orkdal kommune betaler for dette. Inntektene skal blant annet gå til nærmiljøanlegg i Nerviksdalen.

 

Hovslund Orkanger Vel satte opp informasjonstavle ved innkjørselen og skilt ved de enkelte treslagene i samarbeid med Orkanger ungdomsskole. Skolen har også ryddet i arboretet. På Orkanger-dagene var det omvisning der.

 

Orkdalsveien Som vanlig har vi satt ut benker og blomsterkasser langs hele Orkdalsveien. Blomsterkassene selger vi til forretninger for å forskjønne gata

 

Trivselsprisen Prisen gikk i år til prosjektet Orkanger Historie. I henhold til nye vedtekter var det nå styret alene som for første gang valgte kandidat. Dette var også første gang prisvinneren fikk en pengegave – 3000 kroner. Overrekkelsen fant sted på Nedre Rømme 20.juni.

 

Hjemmesida Orkanger Vel fikk egen hjemmeside i mars 2008. Vi har sørget for å oppdatere den med nyheter jevnlig. Det har gitt en kraftig økning i besøket. Gjennomsnitt antall unike brukere var i mars 222 pr døgn. I desember var gjennomsnittet 828 unike brukere.

Målet er å gi folk på Orkanger en god kilde til lokal informasjon, samt å skape interesse for og debatt om lokale samfunnsspørsmål.

I tillegg er hjemmesida i ferd med å bli en god inntektskilde.

 

Uttalelser Det pågår et omfattende og viktig planarbeid i Orkdal kommune. Orkanger Vel har avgitt høringsuttalelser i forbindelse med planprogrammet for Orkdal 2040, kommunens klima- og energiplan og samfunnsdelen til ny kommuneplan.

Flere av innspillene våre er tatt inn i disse planene, blant annet:

* Orkdal 2040 har som mål å skape en kompakt bykjerne med attraktive sentrumsfunksjoner i gangavstand på Orkanger.

* Det er et erklært mål å utvikle Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen til et unikt sentrumsområde der idrett, kultur og næring smelter sammen. Idretts- og friluftsanlegget skal gi et så bredt og godt tilbud at det tiltrekker seg brukere fra hele regionen, og følgelig virker stimulerende både på idrettsliv og næringsliv. * Parkering bør i størst mulig grad skje under bakken. Like parkeringsvilkår for varehus og sentrum.

* Busskur ved alle sentrale holdeplasser i retning Trondheim. * Kommunen skal arbeide for at alle Nettbuss´ ruter følger trasé gjennom hele Orkanger. Velforeninga har også i leserinnlegg etterlyst konkrete tiltak for sentrumsutviking. Vi arbeider politisk for etablering av kulturhus med kino i sentrum.

 

Flertallet i kommunestyret stemte ned et forslag om å arbeide for et skolesenter med fagskole og høyere utdanning på Orkanger. Rådmannen foreslår imidlertid å sette av et område mellom OTI og Sponplaten til et slikt formål.

Gaver Også i år har Orkanger Vel fått gaver/sponsing fra næringslivet. I tillegg fikk vi minnegaver ved Alison Evjens og Ragnhild Nordlis bortgang.

 

Planer for 2010 Foreløpig planlagte investeringer:

Skateboardpark ved tennisbanen. 75 000 kroner er avsatt.

Lysthus/rasteplass på moloen ved Terna. Samarbeid med Båtklubben. Styret har vedtatt å sette av 15 000 kroner.

Vei/trapp ned fra Kortbølgen.

Vindskjerm og sitteplasser i Nordenden av Gammelosen.

Bedre skilt i arboretet, Hovslund.

Hinderløype i Hermetikken.

Nærmiljøanlegg i Nerviksdalen i regi av Nerøra Vel. 20 000 kroner er vedtatt avsatt til formålet.

 

Oppsummert 2009 har vært et nytt aktivt år i Orkanger Vels historie. Vi har hatt stor oppslutning om arrangementene våre. Driften i Gammelosen og Orkdalsveien har gått bra. Foreninga har solid økonomi, og styret har dermed muligheten til å peke ut nye satsingsområder.

 

 

 

 

Publisert 04.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse