Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: De eldre bor i rådhuset?

08032009198_1.jpg

1. Eldreboliger i rådhuset. 2. Rådhuset til Sæther/Rømme. 3. Et nytt Bunnpris-kvartal (bildet) i sentrum. Det foreslo Hans Chr. Falch i Orkanger Vel-styret mandag. Resten av styret tente på idéen. Tirsdag sendte vi innspillet til Orkdal 2040 - riktignok på overtid.

Tanken bak er kort sagt slik:

1. Behovet for eldreboliger eller eldrehotell vil øke kraftig. Det er hensiktsmessig å bygge videre i nærheten av Orkanger Pensjonistsenter. Etter den kommende utbygginga ved OPS vil pensjonistsentret og rådhuset ligge vegg i vegg. Derfor bør det vurderes å gjøre om rådhuset i stedet for å rive flere bolighus.

2. Rådhuset flytter til Sæther/Rømme. Dette er det eneste stedet på Orkanger med god plass. Man sikrer en kjerneaktivitet på Sæther/Rømme, og bidrar til et mer kompakt sentrum. Det er i tråd med Orkdal 2040-planen. Med et kulturhus i ST-kvartalet og rådhus i den andre enden av gata vil sentrumskjernen styrkes betydelig.

3. Planlegg et nytt Bunnpris-kvartal i tillegg til ST-kvartalet. Dette er i tråd med målet om fortetting. Orkanger Vel ber kommunen opprette dialog med Bunnpris-eierne med tanke på å erstatte dagens butikk med et større bygg. Også naboeiendommen Orkdalsveien 66 bør inngå i et nytt forretningskvartal med butikk i første etasje.

4. Som et ledd i bestrebelsene på å styrke sentrum bør Orkdal kommune arbeide aktivt for å flytte virksomheter inn i sentrumsgata. Politiet og Orkdal Energi er to av flere mulige kandidater som feks kan bruke lokaler i et nytt Bunnpris-kvartal.

Orkdal formannskap skal behandle innspill til Orkdal 2040 10.mars. I praksis har fristen for å komme med nye forslag nå gått ut.

Men den endelige planen skal ut på høring neste uke. Høringsfristen blir 7.mai. Det betyr en ny mulighet til å bli hørt, og god tid til å begrunne kommentarer/forslag til Orkdal 2040.
 

 

Publisert 02.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

55 mod 03.03.2010 19:21
Dette forslaget må de fleste politikere like. Det er jo snusfornuftig som det er enkelt.

SNART PENSJONIST 03.03.2010 19:14
Dette forslaget er meget meget gjennomtenkt og realiserbart.

rød politiker 03.03.2010 19:08
Tror faktisk det er mulighet å få med flertallsgruppen på dette gode og praktiske forslaget.

ErikP 03.03.2010 16:31
Ordførerens innspill om signaturbygg på S-R: Ved siden av et nytt Rådhus som selvsagt kan og bør fylle rollen, ligger Sæther-gården der! Det er et signaturbygg i seg selv, både lånna, låven og fjøset og bør taes vare på, moderniseres og pusses nennsomt opp! For det er vel ingen som har tenkt å RIVE den?

PT 03.03.2010 10:12
Trikse for å få gjennomført et så bra forslag er å få styre og stell til å tro de kom på det selv ;-)

Terje 03.03.2010 00:30
Realistisk,fornuftig og gjennomførbart forslag fra Orkanger Vel.

Evjen 03.03.2010 00:26
Det desidert beste sentrumsforslaget/innspillet til Orkdal 2040.

nabo 03.03.2010 00:22
Kjempeforslag fra Orkanger Vel og Falch. Enn om noen av våre politikere kunne vært konkret på samme måten.

ErikP 02.03.2010 13:33
Flott innspill! Første innspill med litt oversikt og flukt i planene! Man må nesten være herfra for å se hvor skoen trykker og Hans Chr. har jo vært med på OTI.... Flott med eldreboliger inn i denne diskusjonen! Flott å ta med politistasjon i planleggingen, så kan Domus / Amfi omsider bestemme seg om de skal bruke tomta si til noe fornuftig, eller selge den til noen som har bruk for den. Å bruke denne tomta som et endelig punktum for sentrumsutviklingen passer bra, og er i pakt med en røde strek! Rådhus på Sæther-Rømme er jo i virkeligheten svaret på ordførerens tanke om et signaturbygg, et offentlig signaturbygg er jo selvsagt kommunens rådhus, og ville passe flott å trekke fram, i stedet for å gjemmes bak et hotell som i dag. Et nytt bunnpriskvartal ville være flott, og der kan man gjøre som i Trondheim, rive noe (Rema-brakka) og bevare det andre, bygge sammen og bruke bakgårdene, det kan bli knall! Da vil jeg bare si en ting: JEG skal bo på ordførerkontoret, når den tid kommer, inntil Hans selv skal bo der, men han er jo så mye yngre enn meg, at det går bra! :-))

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse