Besøkstall

150 368 denne måneden

14 527 572 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nytt kulturhus: ST-kvartalet? Sæther? Hallen? Blåsmo?

DSC_0005_1.JPG

Hvor er det best å bygge et nytt kulturhus med kino? Styret i Orkanger Vel mener ST-kvartalet er perfekt. Men det fins flere muligheter, feks: Sæther-eiendommen. Orklahallen. Blåsmo-bygget (tidligere Hell bil). Hva mener du?
Nå kan alle kommentere de enkelte artiklene på orkangervel.no. Kommentarfelt og innsendte kommentarer finner du under artikkelen.

Kommentarfunksjonen er et alternativ til gjesteboka. Du velger selv.

Nå går også diskusjonen på STs nettsider. Det er sunt med motforestillinger - også mot Orkanger Vel. Her er imidlertid en kortversjon av hvorfor vi ønsker å satse på ST-kvartalet (mer tekst under bildet):

DSC_0018_1.JPG

* Skape en bykjerne med liv på dag- og kveldstid.
* Styrke de eksisterende nisjebutikkene og kafeene, og skape grunnlag for nye (økonomiske ringvirkninger).
* Sambruk av lokaler med skolene i sentrum, bla. med tanke på musikk og estetiske fag.
* Bygge en akse av utdanning, næring, kultur og idrett fra skolene, via handlegata til Nedre Rømme, Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen.
* Utnytte arealene på en effektiv måte. OV-styret ser for oss at selve ST-gården kan stå, men få en ekstra etasje, og at kulturhuset bygges i bakkant.

Mange har pekt spesielt på Sæther/Rømme (mer tekst under bildet):

DSC_0010_1.JPG

Dette er ei romslig tomt. Det kan godt hende at et kulturhus her vil fungere bra. Men det finnes åpenbare ulemper:
* Kan trekke aktivitet ut av handlegata i stedet for å styrke den, fordi tyngdepunktet dras videre mot sør. Da svekker man den eksisterende bykjernen, og må bygge en ny.
* Det er usikkert hva som vil komme rundt et kulturhus på Sæther/Rømme. Området rundt kulturhuset blir dyrt å bygge ut. Resultatet kan bli store boligblokker med kontorer i første etasje - ikke kafeer og nisjebutikker, slik 2040 etterlyser.
* Litt for stor avstand fra skolene.

Orklahallen er på mange måter Orkdals storstue, og hører med i debatten. De virkelig store arrangementene blir lagt hit også i framtida (mer tekst under bildet):

DSC_0012_1.JPG

Motargumenter:
* Vil trekke folk til OTI i stedet for til handlegata. Og ifølge en Orkdal 2040-undersøkelse ønsker folk mer liv i gata, flere kafeer og nisjebutikker.
* Veivalget for Orkdal står mellom å skape en bykjerne eller å gi opp og la varehusene dominere totalt.
* For stor avstand fra skolene til å oppnå effektiv sambruk.

Grytting-eiendommen er nevnt. Den er nok for liten. Her mangler parkeringsmuligheter. Men litt lenger nord er det plass nok - nemlig ved det gamle Blåsmo-bygget/Hell Bil (mer tekst under bildet).

DSC_0031_1.JPG

Investoren Martin Tangen Gudmundsen eier området, som mest av alt er en oppsamlingsplass for biler i dag.
* De fleste vil nok mene at dette er for langt nord i forhold til handlegata.
* Avstanden til skolene er litt drøy.
* Avstanden til Idrettsparken og Orklahallen er enda større.

Men hvem vet; kanskje er dette løsningen? Orkanger Vel mener altså ST-kvartalet er valget som gir desidert størst ringvirkninger.

Noen vil hevde at det enkleste er å bygge ut dagens kino, fordi det er billigst. Gruppelederne i Venstre og KrF har sagt i ST at dagens kulturhus på rådhuset har en ypperlig plassering.

Hva mener du?

 

 

Publisert 28.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

bedriftseier 04.03.2010 00:09
Vi har i dag 3 ødeleggende minisentrum i Orkanger. Ikke lag et fjerde på Sæther/Røhme. Bygg nytt kulturhus i STkvartalet.Skap det vedtatte nye sentrum i orkdalsveien/Orkanger. La Sæther/Røhme få nytt kommunesenter,Nav, Politi og kanskje en park.

ErikP 02.03.2010 02:17
Sæther-Rømme : se på hva som er der allerede: Både postkontoret og Bankstua står tomme og har gjort det lenge. Det bør få noen klokker til å ringe, her som i Kåresgata, er det umulig å vedta at det skal etableres forretninger, sjansen er allerede stor for a det blir stående tomt! Vel skal vi være optimister, men en må ha beina på jorda. Sæther-Røhme bør først og fremst sees som et tomteområde fr boliger, næringsliv er usikkert, hvem tør etablere seg utenfor varehusene? Liedel gikk dundas, flere andre i nærheten sliter, man må ikke tro at det er bare å knipse i fingrene og peke på ei tomt. Dessuten se på varehusene: der skiftes det forretninger hele tiden, ingen skal tro at det er noen automatikk her! Et kulturhus har størst sjanse til å lykkes midt i gata, oppe ved Amfi / Rema er det en steril ørken.....

ErikP 02.03.2010 01:58
Både Berit og Gerd har rett, men en trenger ikke RIVE ST-gården, man kan skifte fasade! Når det gjelder Thams-stilen, så har vi mer enn nok av det i dalen! Tvert i mot må dette sees i sammenhenge med det som står der, og da blit Thams lett et fremmedelement. Dessuten var den gode Thams en akritektonisk sjarlatan, som mixet egentolket sveitserstil med bonderomantikk og vikingornamenter, det passet for 1880-årene, ikke i dag. Avpass med nabohusene og ta hensyn til Jensen-gården, og gammelapoteket, det blir fint. Det som må bort, eller få totalt nye fasader er trykkerihallen, den er begredelig.

Berit Gjølmesli 01.03.2010 23:05
ST-bygget er det opplagte førstevalget, her er det allerede opparbeidet et slags sentrum med handel, kafeer og ikke minst det lite brukte torget. Bygg på restene av det som er etablert i stedet for å lage alt på nytt, det tar tid å lage et nytt sentrum. Blåsmoeiendommen kan sikkert brukes til noe annet, hadde vært bra å binde den sammen med Standheim, Orkdalsveien og kulturhus i ST-gården.

Thams 01.03.2010 22:15
Enig i Nordli. Kanskje et nytt kulturhus i STkvartalet som innehar et preg av Thamsstilen.

gerd nordli 01.03.2010 21:25
ST-kvartalet er definitivt det stedet som er mest skjemmende i Orkanger sentrum.Det bør snarest erstattes med noe annet, f.eks.et nytt kulturbygg.

butikkeier 01.03.2010 17:54
Gruppelederne i Venstre og Kr.f mener dagens kulturhus har en ypperlig plassering ? Da må de være helt på jordet. Ser de ikke at sentrumsgata har vært tyna og strukket istykker de siste årene. Over 80 butikker forsvunnet sånn uten videre? Et kulturhus nede i sentrumsgata kan faktisk redde gata på sikt. Gruppelederne i Venstre og Kr.F bør ta seg en prat med de som har lagt ned butikkene i gata. Da får de noe å tenke på.

pt 02.03.2010 10:35
Hva er begrunnelsen til venstre og krf at kulturhuset har en ypperlig plassering der det ligger i dag??

ErikP 01.03.2010 00:34
Blåsmo tomta er sannelig et alternativ! Det er massiv vannskade i bygget, som mpå rives pga soppskader, i følge opplysninger, så her er det virkelig muligheter! Dessuten kan man unngå at Martin går over stag på enda en eiendom, og parkeringsplasser finnes det, det er det iike tvil om! I tilleg er det reserveparkering i gangavstatnd ved tidl Forretningsbanken, og to barnehager. Jo lenger ned jo bedre, for likevektens skyld. Ellers stort sett enig med Nikki og Hans, ST-kvartalet er fristende, men det forutsetter vel egentlig oppkjøp og sanering av naboeiendommene, ellers bnlir det jo alt for smått! Og parkeringsplassen foran Nedre Rømme må jo utvides maksimalt, men det er overkommelig. PS fint at diskusjonsinnlegg kan legges direkte her, i tilknytning til saken, i stedet for i gjesteboka!

Nikki 28.02.2010 20:52
Hvis man skal skape en riktig bykjerne med utgangspunkt i den gamle handlegata,noe som er vedtatt,så sier svaret seg selv. Alternativ 1. St kvartalet. Alt. 2.Blåsmo tomta Alt.3 Orklahallen. Alt 4.Sæther/Røhme. Alt. 1 og 2 vil styrke sentrum i handlegata. Alt.3 og 4 Kan være spikern i kista for sentrumsgata.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse