Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hermetikken kan få toalett i sommer

herm5_2.jpg

Politikerne kastet seg rundt på møtet i kulturutvalget onsdag: De ba rådmannen utrede sak i håp om å få et toalett på plass i Hermetikken allerede til årets badesesong. Det var mer enn Orkanger Vel hadde bedt om - og tort å håpe på. De folkevalgte vil også at Orkdal kommune kostnadsberegner et såkalt flomålsbasseng med vannsklie.
PS: Du kan nå dele nyheter fra orkangervel.no med vennene dine på Facebook. Trykk "F" under artikkelen.

Velforeninga ba Orkdal kommune som eier av Gammelosen prosjektere og kostnadsberegne:
1. Toalett i Hermetikken.
2. Flomålsbasseng med vannsklie på stranda i sør.

Begge tiltakene har vært tatt opp før. Visjonsutvalget drøftet både behovet for toalett og muligheten for å få til et oppvarmet basseng.

Rådmannen foreslo at tiltakene blir lagt inn i planene for 2011 og årene som følger - i konkurranse med andre prosjekter i Orkdal. En mulig gjennomføring i 2011 var det beste velforeninga trodde på, men det virket OK.

Arbeiderpartiet fremmet et annet forslag i kulturutvalget. Partiet foreslo at kommunen følger forslaget fra Orkanger Vel og finner ut snarest hva toalettbygg og flomålsbasseng vil koste.

I tillegg foreslo altså Ap at rådmannen skal fremme en sak for å se om toalettet kan bygges allerede før sommeren.

Alle partiene unntatt KrF støttet forslagene. Men også KrF ga uttrykk for velvilje.

Saken blir endelig avgjort i formannskapet og kommunestyret. I kommunestyret sitter de samme partiene som i kulturutvalget. Dermed ser det veldig lovende ut.

* Toalettbygg er viktig av hygieniske årsaker. Hermetikken har blitt et veldig populært sted med mye besøk. Velforeninga besluttet i fjor å tynne i skogen bak scenen fordi den utviklet seg til et uoffisielt avtrede.

* Flomålsbasseng er et spennende prosjekt siden det går oppvarmet spillvatn ut i sørenden av Gammelosen. Ved å samle dette vatnet kan vi gjøre stranda i sør enda med attraktiv.

En oppsamling skjer enklest ved å legge ut en flytende duk med lodd nederst. Den vil danne en vegg fra overflate mot bunnen. Det varmeste vatnet blir liggende på overflata innenfor duken.

Men det finnes bedre og mer avanserte løsninger som lettere kan kombineres med ei vannsklie. Flomålsbasseng innebærer et basseng med konstant vannstand på høyvannsnivå. Orkanger Vel sjekket en del priser i 2009, og kom til at dette blir for krevende for velforeninga.

Vi gikk inn med 150 000 i lagerbygg på Nedre Rømme i fjor, og satser minst 75 000 på skateboardpark i år. I tillegg er det satt av penger til flere andre formål.

Her i sørøst - helt nede i høyre bildekant - går kjølevatn fra Thamshavn ut i Gammelosen. Det føres hit på grunn av kunstgrasbanen.

s__r_1.jpg

 

 

Publisert 24.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

ErikP 01.03.2010 00:37
Må nesten gi Orkdal Kommune honnør dersom dette blir gjennomført, både toalett, flomålsbasseng og skaterrink, sammen med tennisbane og resten av idrettsparken..... Kommunens investering i både Idrettsparken og Knyken, jo vi nærmer oss nok et kommunevalg!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse