Besøkstall

22 857 denne måneden

12 036 556 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Satser på Orkdal 2040: Nye folk i Orkanger Arbeidersamfunn

nett_3.jpg

Arbeiderpartiets lokallag på Orkanger valgte nytt styre mandag. Marit Mjøen ble ny leder og Tina Øyås nestleder. I stedet for å legge ned laget, slik noen foreslo, har folk mobilisert. Orkanger Arbeidersamfunn har blant annet pekt ut videre arbeid med Orkdal 2040 som en viktig sak.

På bildet ser du det nye styret: Berit Solem, Signe Solem, Ragnar A. Johansen (ikke styremedlem), Marit Mjøen, Bjørn Johan Vullum, Atle Olav Sognli, Tina Øyås, Emir Kaniza og Åse-Liljan Berg.

Fylkestingsrepresentant og tidligere leder i Orkdal Arbeiderparti, Knut Wold, foreslo før årsmøtene å samle alle lokallagene i kommunen i ett lag på grunn av mangel på aktivitet. Nå er det bestemt at lokallagene skal bestå. Orkanger Arbeidersamfunn har som mål å vitalisere laget.

PS: Orkanger Vel har ingen partipolitisk tilknytning. Men Arbeiderpartiet var det klart største partiet i Orkdal ved siste valg, og det står spesielt sterkt på Orkanger.

Samtidig har partiet varslet satsing på sentrumsutvikling med blant annet et nytt kulturhus sentralt på Orkanger. Arbeiderpartiet kan få avgjørende innflytelse på hva som skjer i forlengelsen av Orkdal 2040-planen.

Knut Wold påpeker i en artikkel på partiets hjemmeside at Orkdal Arbeiderparti ikke får flertall alene, og derfor må finne seg samarbeidspartnere ved kommunevalget i 2011.

Nominasjonskomiteen skal nå starte jakten på listekandidater som kan gjøre Arbeiderpartiet til en attraktiv samarbeidspartner. Komiteen består av Karen Unni Knudsen, Jorodd Asphjell og Ragnar A. Johansen.

 

Publisert 23.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse