Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kinosalen sprengt: Kulturhuset for lite for ungdomsskolen

26042009307_1.jpgHensynet til brannsikkerheten gjør at Orkanger ungdomsskole må dele årets kulturkveld i to. En konsulentrapport anbefaler 340 som maksimum antall personer i kinosalen. Ungdomsskolen slapp inn langt flere i fjor. Kommunens storstue er for liten for flere arrangement.

På sin egen hjemmeside skriver ungdomsskolen at man slapp inn altfor mye folk i fjor:

"Da fylte vi kinosalen med så mange tilhørere at det gikk langt over grensen for hva som er tillatt", heter det.

I år blir havparten av elevene invitert 10.mars, og den andre halvparten 11.mars.

Konsulentselskapet COWI har kommet til 340 personer som øvre grense etter å ha vurdert blant annet rømningsveier og passasje mellom stolradene.

Allerede 15.mars er det planlagt et stort arrangement for alle ungdomsskoleelevene i kommunen. Orkdal kultur og fritid har søkt brannsjefen om dispensasjon til å slippe inn 420 personer - altså 80 mer enn grensen på 340.

Kultur og fritid foreslår at man fjerner løse stoler på golvet foran scenen og bruker ståplasser i stedet. Det vil gi mer golvplass og lettere evakuering.

Samtidig arbeider Orkanger Vel videre med ideen om kulturhus og kino i ST-kvartalet. Noe av tanken er å bygge en litt større sal med bedre scenefasiliteter i gangavstand fra skolene. Det vil invitere til sambruk. Skolene på Orkanger blir trolig for små i løpet av få år.

 

 

Publisert 22.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse