Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Full lederkrise i OIF fotball: Folk skyr styreverv

oif_1_1.jpgLederkrisen fortsetter i OIF-fotballen. Ingen vil ta lederansvar. Eystein Løkken fortsatte i fjor etter at valgkomiteen også da ga opp å finne en etterfølger. Nå er det reprise.
Den tradisjonelt største idretten i OIF lider under at foreldre skyr verv i styret.

Valgkomiteen kom til årsmøtet tirsdag uten kandidater til følgende verv: Leder, nestleder, sportslig leder, leder for Idrettsparken, utviklingsansvarlig, økonomileder og leder for Orkla-Cupen.

Nye regler innebærer at foreldre i en slik situasjon kan utnevnes til verv. Men tvang er selvsagt en elendig løsning - om det er en løsning i det hele tatt.

Fotballen er nede i en bølgedal trass i at Orkanger har et av landets flotteste fotballanlegg.

Samtidig seiler særlig håndball, svømming og ski i medvind. Aktiviteten er høy, rekrutteringa god og voksne tar ansvar. Turn har alltid drevet godt.

Men altså fotballen: For andre året på rad vil absolutt ingen av foreldrene eller besteforeldrene til et stort antall fotballspillende barn ta over avdelinga. I teorien er det flere hundre å velge blant.

Valgkomiteen må nå ta nye runder i håp om at en gruppe voksne vil fordele oppgavene mellom seg av hensyn til barna og oppvekstmiljøet på Orkanger.

Å lede ei fotballavdeling med bare aldersbestemte lag er slett ingen umenneskelig oppgave, men den oppfatningen har visst fått fotfeste.

Lederkrisen og nedgangen i antall lag og aktive har trolig flere årsaker. Her er noen mulige forklaringer:

* Orkla-dilemmaet: Toneangivende ledere i OIF fotball har brukt mye ressurser på å få guttefotballen over i Orkla FK. Andre er mer opptatt av at OIF fotballs primære oppgave faktisk er å gi et fotballtilbud til barn i OIF. Uenigheten tar tid og sår splid. En ny samarbeidsmodell mellom OFK, OIF og OIL skulle avklares i fjor, men det skjedde ikke.

* Jentefotballen forsvant: Vinteren 2008 sendte OIF fotball i praksis jentene ut av klubben og inn i Orkdal IL. Alternativet var å sikre et samarbeid på tvers av aldersgruppene innad i OIF. Tapet av én aldersgruppe til OIL bidro til at også neste alderstrinn med jenter forsvant fra Idrettsparken. Mange foreldre forsvant samtidig.

* Topping kontra bredde: OIF mistet også guttelag i fjor. Det kan blant annet ha sammenheng med uenighet om ambisjonsnivå: Morofotball i OIF eller hardere satsing - helst i regi av Orkla. OIF fotball førte tidligere en tydelig linje for å forebygge indre strid.

* Anlegg: Orkanger-fotballen er også uenig internt om fysiske tiltak i Idrettsparken. Parken er en juvel for idretten, men framstår i dag paradoksalt nok som et problem. OIF og OFK bruker ressurser på å krangle om kunstgressbanen. Og et hvert forsøk på å avgjøre hvor ting skal plasseres, ser ut til å avføde en protest. Dermed skjer ingen ting. Det siste eksemplet er garderober ved Orklahallen kontra klubbhuset.

OIFs hovedstyre vedtok onsdag å sette ned en gruppe som skal komme med konkrete forslag til prioritering og plassering av anlegg i Idrettsparken. Dette skal spilles inn for Orkdal 2040.

Særlig to ting er viktig: Om hovedbanen skal ligge der den er i dag, eller ved Orklahallen. Og om friidrettsanlegg skal ligge der det er i dag, eller på ballsletta.

Skissen under er laget av konsulentselskapet Asplan Viak. Kommunestyret vedtok i desember at garderober i Idrettsparken skal bygges ut ved Orklahallen. Men plasseringa av fotballbaner og løpebaner er ikke vedtatt. Kommunestyret ba bare om at det blir jobbet videre med arealbruk, og at skissen kan være noe av beslutningsgrunnlaget.clip3_1.gif

 

Publisert 18.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse