Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Idrettsparken: Garderobene skal i Orklahallen

gview_1.png

Videre utbygging av garderober i Idrettsparken skal skje ved Orklahallen - ikke ved dagens hovedbane. Det avgjorde et enstemmig kommunestyre i desember. På det åpne møtet om idretten søndag kom det sterke reaksjoner mot en slik løsning. Men både OIF og Orkla FK står bak denne planen.
Indre splid kan bremse utviklinga av parken i lang tid framover.

Skissen over er laget for Orkdal kommune av konsulentselskapet Asplan Viak.

Asplan Viak foreslår å omgjøre dagens hovedbane til to mindre baner, og å plassere et anlegg for friidrett på ballsletta.

Selskapet foreslår videre at kunstgressbanen  blir omgjort til hovedbane. En av fordelene er at man da kan samle garderober og andre fasiliteter for Idrettsparken i Orklahallen.

Ett stort garderobeanlegg koster mindre enn to separate,  og det kan også spare arealer.

Skissen ble laget da Orkdal kommune skulle plassere ny bane 3 og klatrehall. Spørsmålet var blant annet om ny bane 3 skal ligge der dagens Gammelhall står - eller på vestsida av hallen.

Ei arbeidsgruppe foreslo det siste. I arbeidsgruppa satt:
* Rudolf Larsen, OIF.
* Bjørn Rønning, Orkla FK.
* Bjørn Wachenfeldt, Orkla Fjellsportklubb.
* Odd Gunnar Karlsen, Orklahallen.
* Kai Roger Magnetun, Orkdal kommune.

I rapporten fra Asplan Viak heter det at:
"ALLE (DE) INVOLVERTE IDRETTSORGANISASJONENE HAR I PROSESSEN KONKLUDERT MED AT FREMTIDIG GARDEROBEUTVIKLING I IDRETTSPARKEN SKAL SKJE I FORBINDELSE MED EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE I ORKLAHALLEN."

På det åpne møtet søndag reagerte enkelte kraftig på en slik løsning blant annet av hensyn til miljøet i i Orkla FK. Men både Orkla FK og OIF har altså støttet dette.

Formannskapet behandlet plassering av bane 3 og klatrehall 25.november. Da foreslo Arne Grønset (V) følgende tilføyelse til rådmannens forslag:
"Videre utvikling av garderobeanlegg i Idrettsparken bygges i tilknytning til eksisterende bygningsmasse i Orklahallen."

Dette ble enstemmig vedtatt i formannskapet, og til slutt i kommunestyret 16.desember.

Vedtaket er viktig fordi det varsler at tyngdepunktet i parken flyttes fra hovedbanen mot Orklahallen. Fraukjelleren vil følgelig være dusjanlegg så lenge fjøset på Nedre Rømme står. Etter den tid vil Orklahallen bli eneste alternativ - hvis ikke fotballen skal kjøre en ny omkamp om garderober. (Mer tekst under planskissen med ny banefordeling):

clip_image002_1.gif

Stadige omkamper om interne løsninger i Idrettsparken fører til stagnasjon. Den store avgjørelsen som må komme, er valget av hovedbane mellom:
* Dagens naturgrasbane.
* Kunstgrasbanen.

Flere verserende tvister rammer både fotballen og planene for Idrettsparken:
* OIF og Orkla FK krangler om kunstgrasbanen.
* OIF fotball krangler internt om graden av tilknytning til Orkla FK.
* Fotballfolket er åpenbart ikke forent om framtidig arealbruk av Idrettsparken.

Og for sikkerhets skyld sliter både Orkla FK herrer og OIF fotball med leder- og spillermangel. OIF-fotballen har lavere aktivitet enn på lenge.

Asplan Viak-rapporten er interessant lesning. Den skisserer også en framtidig bane 4 for turn, dans og andre idretter. Planen forutsetter et tribunebygg mot kunstgrasbanen der Gammelhallen ligger.

Men alt dette blir trolig en drøm inntil idretten selv enes om en plan for bruk av arealene i parken. 

Publisert 16.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse