Besøkstall

96 772 denne måneden

13 343 324 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Åpent møte om idrett: Kritikk mot klaging fra Orkanger

Idrettsparken_004_5.jpg

Søndagens åpne møte om idretten i Orkdal avsluttet med uventet temperatur da OILs Thor Arne Johnsen betegnet det som "snedig" at andre klaget over småting i stedet for å samarbeide. De andre var deltakere fra Orkanger som uttrykte bekymring for Idrettsparken (bildet). OIFs Øyvind Togstad repliserte at han ikke hadde hørt noen snakke om "småting".

Bildet over illustrerer litt av problemet: En friidrettsbane som gror ned og et garderobebygg i en fraukjeller - innviet i 1954.

alle_nett_1.jpgDette er Orkdal kommunes eget sentralanlegg for sommeridrett. Men ingen hadde gått i strupen på Orkdal kommune, selv om Thor Arne Johnsen (bildet) tok kommunen sterkt i forsvar i et sluttinnlegg.

Personene:
Varaordfører Oddbjørn Bang deltok for å snakke om idretten og Orkdal 2040 - altså framtida.
Thor Arne Johnsen er leder for utbyggingsprosjektet til Orkdal Idrettslag i Knyken.
Magne Fossbakk er leder i OIL og i idrettsrådet. Idrettsrådet skal stimulere til samarbeid mellom lagene i kommunen.

Både Johnsen og Bang (bildet) viste til at Orkdal kommune i fjor bevilget hele 22 millioner kroner til idrettsanlegg: 15 millioner til Orklahallen (bane 3 og nytt inngangsparti mot klatrehallen). 7 millioner til oddbjorn_nett_1.jpgKnyken (hoppbakker).

Men disse pengene må ikke kvele en åpen debatt om plassering og prioritering av idrettsanlegg. Her er noen problemstillinger:

* Bane 3 til Orklahallen:
Bang poengterte at kommunen faktisk har handlet raskt.
Men: Forhistorien omfatter flere forsøk på å flytte bane 3 ut av Orklahallen og opp til Follo før det politiske flertallet ga opp. Idrettsrådets leder Magne Fossbakk har selv bidratt. I desember 2008 bruke han e-post for å sikre et hastevedtak i idrettsrådet for å åpne for Follo før et møte på fylket.

* Friidrett:
Kommunens anlegg i Idrettsparken har forfalt gjennom flere tiår. Dette er sentralanlegget for sommeridrett og stedet man skal gjenreise et friidrettsmiljø.
Men: Orkdal IL sikret seg politisk støtte for å bygge ut "friidrettselement" på Fannremsmoen. Dette anlegget skal utløse 462 000 kroner i spillemidler. Det alene tilsvarer nesten halvparten av hva lagene i Orkdal får i spillemidler pr. Idrettsparken_002_2.jpgår.
Den 110-meters løpebanen med kunstdekke ligger utenfor gangavstand for alle grunnskoler, men er likevel prioritert.

* Knyken:
Utbygging er kostnadsberegnet til over 30 millioner kroner. Anlegget kom inn på kommunens prioriterte liste først i 2009, men byggestart blir i vår. Orkdal kommune bevilget 7 millioner for at OIL skal komme i gang.
Men: Prosjektet tilsvarer alt av tilgjengelige spillemidler i mange år framover. Byggetrinn 1 i Knyken er hoppbakker. I praksis går fellesskapets støtte på 7 millioner til en idrett med svært få utøvere i forhold til investerte midler. I kommunens vedtak foreligger ingen behovsanalyse, bruksfrekvens eller erfaringstall som viser hva plastbakker betyr for rekruttering til hoppsporten. I sin egen plan for idrett og fysisk aktivitet påpeker Orkdal kommune behovet for strengere prioritering og nyttevurdering. Kommunen kunne feks øremerket Knyken-støtten til alpinanlegg eller langrenn, som er bredere tilbud.

Svømmeanlegg:
Et 25-meters svømmebasseng representerer det motsatte av hoppbakker; et tilbud til absolutt alle - uansett kjønn, alder og fysisk form. Orkdal kommune har folkehelse som en av fire overordnede verdier.
Men: Dette tilbudet mangler Orkdal kommune med sine over 11 000 innbyggere. Ingen har forsøkt å få svømmeanlegg inn på noen prioritert liste. De to små bassengene er sprengt og lite egnet for trening og konkurranser. Spesielt på Orkanger er fasilitene i dusj og garderober svært dårlige.

Samarbeid:
Det ovenstående vil muligens føre til nye anklager om grendapolitikk, beskyldninger om å opptre "snedig", og å motarbeide i stedet for å samarbeide. Det får stå sin prøve.

Idrettsrådet skal stimulere til samarbeid. Ved valgkampåpninga i fjor inngikk Orkdal IL en eksklusiv allianse med Arbeiderpartiet i Orklahallen. Dette var en gylden anledning til å samarbeide med andre idrettslag om et prestisjefylt arrangement. I stedet førte det til en konfrontasjon med OIF.

Framtida:
Oddbjørn Bang kan naturlig nok ikke spå noe om når et eventuelt svømmeanlegg vil komme. Bang poengterer at det viktigste i første omgang er å bestemme plassering. Rådmannen peker på tivolitomta ved Idrettsparken.

Det kom flere innspill på møtet om behovet for modernisering av Idrettsparken. Mangelen på framdrift skyldes ikke bare mangel på engasjement fra eierens side (kommunen), men også uenighet om hvor anlegg skal plasseres internt i parken. For eksempel:

* Skal hovedbanen ligge der den ligger i dag, eller ved kunstgressbanen, slik Asplan Viak foreslår? Det har betydning for plassering av garderober.

* Skal et friidrettsanlegg legges til ballsletta? Det har betydning for andre elementer i parken. Dagens "løpebane" er ikke stor nok, og bør trolig flyttes uansett.

Denne uenigheten er en gavepakke til dem som ønsker å prioritere andre anlegg foran Idrettsparken.

Hans Kringstad 

Publisert 15.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse