Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger historie: Vil gjenskape livlig Nerøra

DSC_0030_1.JPG

Gruppa Orkanger Historie foreslår at bebyggelsen på Nerøra tilbakeføres til en stil i tråd med gammel byggeskikk. Orkanger Historie ønsker også at det arbeides for å gjenninnføre handel, butikker og kafeer på Nerøra, etter mønster fra feks Sjøgata i Mosjøen.
Dette er innspill til Orkdal 2040. Rådmannen er åpen og positiv.

Dette skrivergruppa blant annet:
"En kan tenke seg at Kåresgata ble brosteinbelagt med status som gågate og at det også ble "tatt noen andre grep" så noen foretaksomme personer kunne finne det interessant å dra i gang noen små næringsvirksomheter. Kafeer, frisører, småbutikker og mye annet. For en turistattraksjon dette ville bli !
    Flere tettsteder og småbyer her i landet har tatt slike grep. Sjøgata i Mosjøen er et godt eksempel, og de har lykkes fordi de ville det. Er vi villige til å gjøre noe lignende i vår kommune"

Orkanger Histories forslag for å utvikle Nerøra kan kort oppsummeres slik:

* Tilbakeføre den gamle verneverdige bebyggelsen i pakt med det opprinnelige miljøet.
* Sørge for at ny bebyggelse harmonerer med den gamle bebyggelsen.
* Stimulere til handel igjen på Nerøra. Det var i Kåresgata og andre gater at handelsvirksomheten pågikk. I dag er absolutt alle butikker borte.

DSC_0035_1.JPGRådmannens kommentarer er positive. Kommunens administrative ledelse viser til at det skal lages en egen byggeskikk-veileder som omfatter Nerøra. Det er pr. i dag ikke lagt inn nye forretningsarealer.

Men: I et 2040-perspektiv mener rådmannen at det  bør vurderes å gjenskape de gamle handegatene.

Også Åse-Liljan Berg, aktiv i Ap og tidligere leder i Orkanger Vel, mener at Orkdal 2040 må bidra til å gjenreise deler av Nerøra. Berg peker i et innspill på at det i 2000 forelå konkrete planer for Fjordgata (bildet under - mer tekst under bildet):

DSC_0027_1.JPG

Berg foreslår at gata tilbakeføres til gammel stil. Det er for øvrig her man finner de eldste husene på Orkanger.

Rådmannen skriver at det settes av vegareal, men at detaljer må avklares i en egen reguleringsplan.

Rådmannen har for øvrig svart på Orkanger Vels henvendelse om seks problem-eiendommer på Orkanger:

1. Middelskolen: Eier ARTO AS har brutt frister og ikke betalt tvangsmulkt. Kommunen venter på bekreftelse fra ARTO om at pålagt arbeid er utført før man foretar kontroll.

2. Skjølberg Eiendom, hull i husrekka i Orkdalsveien: Kommunen har godkjent provisorisk utbedring med betongdekke og gjerde. Eiendommen er ikke vurdert som farlig for omgivelsene lenger. Midlertidig OK er gitt.

DSC_0018_1.JPG3. Orkanger brannstasjon (bildet) : Ikke farlig for omgivelsene eller i vesentlig forfall (lovens formulering). Dermed har kommunen ikke grunnlag for å gripe inn.

4. Orkanger stasjon: Fredet bygning. Samtaler mellom eier og kommunen i høst. Men kommunen har ikke iverksatt tiltak.

5. Kaaresgate 39 (Henden-gården): Ikke vurdert som farlig eller i vesentlig forfall.

6. Solbugården (under): Ikke farlig for omgivelsene eller i vesentlig forfall. Eier søkte om bruksendring og fasadeendring i januar 2006. Arbeidene er ikke igangsatt. Det må søkes på ny fordi det har gått mer enn tre år. 

Rådgiver Kjersti Dalen Stæhli påpeker at det naturlig nok ikke finnes noe forbud mot å la bygninger stå tomme.

DSC_0026_2.JPG

 

Publisert 13.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse