Besøkstall

62 398 denne måneden

13 564 347 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen: Fraråder Bermingrud-handel

bhaugvest_1.jpg

Rådmannen anbefaler IKKE at det åpnes for en regional handelspark med dagligvarer på Bårdshaug Vest. Innspillet fra investoren Bermingrud (se egen sak nedenfor) får et ganske bastant nei i en fersk vurdering fra kommunens side. Men det er to haker ved saken: 1. Politikerne bestemmer. 2. Det er usikkert om kommunen kan håndheve et dagligvareforbud.

For hva er "dagligvarer" og "detaljhandel"? Politikerne vurderte ikke Europris som detaljhandel i den grad at butikken måtte legges innenfor den røde sentrumsstreken.

Byggevarer og biler er selvsagt greit. Men hva med Plantasjen? Overgangene er glidende, og nettopp det bruker Bermingrud som et argument for "fleksibilitet".

Plantasjen selger ikke bare planter lenger. Konseptet er snart et komplett varehus. Og slike blandingsvarehus har blitt trenden. Det påpeker også Bermingrud.

I en foreløpig vurdering i forbindelse med Orkdal 2040 er imidlertid rådmannen krystallklar:

"Åpnes ikke opp for detaljhandel/dagligvarer i området. Dette bør ligge i sentrumsområdet,”rett virksomhet på rett plass”. Ved å tillate detaljhandel i dette området vil en legge opp til en bilbasert handel og en spredning av sentrumsfunksjoner. I kommuneplanes samfunnsdel og klima og energiplan er det satt særlig fokus på miljøvennlige transportløsninger og tilrettelegging for gående og syklende."

Rådmannen foreslår også at investoren Rishaug Eiendom får nei på innspillet om å leie ut til kompetansesenter (voksenopplæring/skole/kurs) i bygget sitt på Grønøra.

Dette er bygningen hvor det politiske flertallet brøt alle prinsipper og tillot Comfort-butikk på et industriområde - altså Grønøras variant av Europris-saken.

Rådmannen skriver:

Industriformålet videreføres. (...) Et evt. kompetansesenter med høy besøksfrekvens bør ligge i sentrumsområde med nærhet til kollektivtrafikk og viktige servicefunksjoner.

Men det er altså politikerne som bestemmer. Og tradisjonen så langt er å gi dispensasjon når presset blir sterkt nok.

Her er andre innspill med rådmannens vurderinger:

* Boligområdet sør for ungdomsskolen/vest for Thamshavnbanen gjøres om til forretningsområde. Dette er blant annet villastrøket i Rosenvikveien. Rådmannen:  Avsettes som fremtidig forretningsområde (2040) evt. i kombinasjon med boliger. Må vurderes ift. utbyggingshastighet på Sæther/Rømme.

* Konferansehotell/sportell på tivolitomta ved Gammelosen (fra visjonsutvalget). Rådmannen:  Bør kunne åpnes opp for dette. Må ses i sammenheng med evt. badeanlegg og andre utbyggingsplaner i Idrettsparken.

* Utvidelse av kirkegård på Orkanger (menighetsrådet og Orkanger Vel). Rådmannen:  Ikke funnet egnede arealer til dette på Orkanger. Ledige arealer i sentrum bør ikke benyttes til dette formålet. Knapt med arealer ved Den gode hyrdes kapell. Settes av utvidelsesarealer ved Orkdal kirke.

Med andre ord: Lever du lenge, så havner du trolig på Fannrem.

Men også her er det politikerne som bestemmer.

 

Publisert 12.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse