Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Bermingrud: Ønsker dagligvarer på Bårdshaug Vest

DSC_0007_1.JPG

Slaget om sentrum nærmer seg: Bermingrud Prosjektutvikling ber nå Orkdal kommune tillate dagligvarer og detaljhandel på Bårdshaug Vest (bildet). Selskapet bruker etableringen av Europris som et argument. Orkdalslista, Senterpartiet og Venstre får dermed Europris-vedtaket sitt midt i fleisen - akkurat som ventet.
Investoren anbefaler satsing på Bårdshaug Vest i stedet for et kompakt sentrum.

Det går fram av Bermingruds innspill til Orkdal 2040. Innspillet varsler at det endelige oppgjøret om Orkangers framtid står for døra:

* Enten et kompakt sentrum med møtesteder, opplevelser og handel vegg i vegg.

* Eller det planleggere kaller "den urbane ørken" - med nesten bhvest3_1_1.jpgall aktivitet spredt i store handelsparker som krever bilbruk.

Politikerne sier de vil ha det første. Men flertallet har stemt for det andre i mange år.

Valget i 2011 kan komme til å avgjøre sentrums skjebne. Spredningen har imidlertid gått så langt at det kan være for seint å snu. Nettopp det er også ett av Bermingruds argumenter:

"Hvor er handelens tyngdepunkt nå?" spør selskapet, og tilføyer:

"Denne (handelen) kan ikke flyttes inn i sentrum med et pennestrøk." Bermingrud foreslår derfor å utvide i stedet for å avgrense sentrum.

Investoren ønsker at tyngdepunktet skal ligge i en handelspark på Bårdshaug Vest, fordi det er god plass, mye trafikk og god atkomst.

Tidligere har Bermingrud understreket at man ikke har hatt planer om annet enn tyngre, bilbaserte varer. Nå som alt areal er sikret - blant annet gjennom kjøp av kommunal grunn - kommer ønsket om at "dagligvarer i det minste kunne være et underordnet tilbud."

Orkanger Vel har advart mot de svære Bårdshaug Vest-planene på grunn av moderne bransjeblanding. Bransjeblanding betyr at tunge og Europris_1.jpglette varer selges av samme selskap under samme tak.

Dermed mister kommunen uansett styringa på hva som etableres. En butikk er ikke nødvendigvis hva den utgir seg for å være - jfr Europris som selger mat.

Et forslag fra to ferske politikere på å fryse Bårdshaug Vest-planene ble nedstemt i kommunestyret i fjor. På forhånd hadde utvalgsleder Rasmus Skålholt (Sp) gått hardt til angrep på de to i ST.

Nå drøfter Bermingrud selv fenomenet bransjeblanding - men de konkluderer motsatt: At kommunen må være "fleksibel" fordi vi ser (...) "en stadig forsterket trend hvor forretninger/butikkonsepter som i utgangspunktet er forankret i denne type varer (storkjøpsvarer), også tilbyr dagligvarer".

Altså: Såkalt bilbasert handel blandes med dagligvarer fordi det lønner seg.

Etter å ha investert i store arealer argumenterer nå Bermingrud Prosjektutvikling for at Bårdshaug Vest skal bli regionsentrets nye, store handelspark.

Begrunnelsen er at dette vil hindre handelslekkasje og styrke Orkanger som buss_hallen_006_1.jpgregionsenter.

Du kan lese hele innspillet her.

Resultatet kan bli en stor handelspark utenfor gangavstand på Bårdshaug Vest, mens Orkanger sitter igjen med verksteder og bussparkering ved boligene på Bårdshaug Øst (bildet). 

 

 

Publisert 11.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse