Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Investorer om Orkdal 2040: Ønsker skole her!

Orkdalsveien_006_2.jpg

Eierne ønsker seg et skolesenter i denne bygningen ute på Grønøra industriområde. De foreslår derfor at kommunen flytter voksenopplæringa fra sentrum. Det vil sikre eierne leieinntekter på dagtid. Innspillet går ut på at de da kan leie ut til opplæring for industrien i de samme undervisningslokalene på kveld.
Største eier er Rishaug Eiendom - en meget pengesterk investor i Trondheim.

Forslaget om et "felles kompetansesenter for industrien og kommunen" er fremmet av eierne i forbindelse med Orkdal 2040. Det er minst to haker ved det hele:

* Området er regulert til industri - ikke til et offentlig formål som undervisning.

* Orkdal 2040 skal styrke sentrumskjernen - ikke dra aktivitet som voksenopplæringa ut av sentrum.

Eierselskapet Grønøra 1 AS varsler likevel at de vil sende inn en søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen.

Det er lang tradisjon i Orkdal for å spre aktivitet ved å gi  dispensasjoner. (Europris er kroneksemplet.)

Grønøra 1-bygget har allerede skapt politisk krøll. Stikk i strid med vedtatte planer valgte flertallet i hovedutvalg forvaltning å tillate butikkdrift (Comfort) i bygningen. 

Hovedutvalgsleder Rasmus Skålholt (Sp) og de andre som stemte for Comfort begrunnet dette med at et avslag ville bety "forskjellsbehandling". Ingen har svart på gjentatte spørsmål om hva forskjellsbehandlingen ville bestå i.

Comfort er et utsalg til forbruker, men ble forsøkt definert som en underleverandør til industrien. Lignende grensedragninger kan komme på Bårdshaug vest.

I innspillet til Orkdal 2040 nevner styreleder Ragnar Woldseth i Grønøra 1 AS hva man IKKE kunne få inn i bygget:

Møbelforretning, salg av hvitevarer/brunevarer (Elkjøp var aktuelle), 7 Eleven, Narvesen, Bunnpris.

Alt dette ville vært fullstendig i strid med både den overordnede kommuneplanen for Orkdal (med rød strek) og den detaljerte reguleringsplanen for Grønøra industriområde.

Deler av bygget står fortsatt tomt. Nå får politikerne altså spørsmål om å tillate kompetansesenter - som i praksis er kurs- og skolevirksomhet.

Eierne skriver at man ønsker voksenopplæringa inn blant annet for å sikre lønnsomhet.

Voksenopplæringa holder i dag til på Rømme Øvre. Den er i stor grad rettet mot flyktninger. Ordfører Gunnar Lysholm har allerede foreslått flytting til Follo for at flyktningene skal kunne bidra til en bedre utbygging der.

Gjennom Grønøra 1-innspillet skal flyktningene bidra til økt lønnsomhet på industriområdet.

Rishaug Eiendom er en del av den ytterst solide Rishaug-gruppen. Lokale investorer har en mindre eierandel i bygget.

Som orkangervel.no har skrevet tidligere foreslår rådmannen å sette av tomta mellom OTI og Sponplaten til et framtidig senter for fagskole/høgskole. Denne tomta ligger nær Grønøra 1-bygget.

Rishaug Eiendom mener dette vil være en fordel for begge parter. Selskapet skriver også at dagens opplæring på Grønøra foregår i brakker og "kråkereir".
 

Publisert 10.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse