Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Velforeninga: Ber kommunen se på dårlige Orkanger-hus

DSC_0020_1.JPG

Orkanger Vel har på nytt bedt Orkdal kommune innta en aktiv holdning overfor huseiere som lar viktige bygninger forfalle. Blant annet den markante Solbugården står nå tom. Den preges gradvis mer av forfall, selv om det heldigvis er lagt nytt tak.

DSC_0026_1.JPGLandhandler Brynjulf Olsen begynte å bygge gården i 1860. Familien Solbu kjøpte den i 1891. Det var lenge tobakksforretning i lokalene, og deretter skomaker i en kort periode.

Familien Solbu har solgt bygningen til en utenbygds investor. Det står dessuten et stort uthus på eiendommen.

Etter et vedtak i styret har Orkanger Vel skrevet brev til Orkdal kommune også om fem andre eiendommer.

En av disse er Middelskolen i Dordigata - bildet viser baksida.

DSC_0040_2.JPGOrkdal kommune har gjort  et seriøst arbeid for å hindre videre forfall ved dette verneverdige bygget. 

Etter å ha innhentet juridiske råd fattet kommunen vedtak om kraftige tvangsbøter. Det endte med langvarig brevveksling med eierselskapet Arto AS. Men riset bak speilet hjalp i hvert fall til en viss grad. Det er nå skiftet bordkleding og vinduer på huset. Men ingen bor i de fire lelighetene.

Skjølberg Eiendoms "høl" i husrekka i Orkdalsveien er en annen gjenganger. Først svarte ikke eier på brev.
DSC_0014_1_1_1.JPG
Så kom trusselen om tvangsmulkt. Det førte til diskusjon om løsninger og frister. Her skulle det faktisk bygges på 90-tallet.

Orkanger Vel ber også Orkdal kommune på nytt ta opp Orkanger stasjon (bildet over) og Orkanger brannstasjon (lenger ned). Begge er eid av utenbygds investorer.

Rådmannen har åpnet for kjøp av den kulturhistorisk svært viktige Orkanger stasjon, men gjort det klart at prisen ikke vil bli høy. Stasjonsbygningen står i dag tom med plater for vinduene.

DSC_0018_1.JPGOrkanger brannstasjon er eid av Martin Tangen Gudmundsen, som forlot Orkdal etter  ha solgt "sildoljen" og investert i en del eiendom lokalt. Orkdal kommune har tidligere ikke vurdert denne bygningen som så skjemmende eller farlig at det er grunn til å komme med pålegg.

Etter flere henvendelser tar Orkanger Vel også opp Kaares gate 36 - den såkalte Hendengården (bildet nederst). Den preges av forfall. Første etasje, som en gang huset Hendens kolonialbutikk, har stått tom i mange år.

Orkanger Vel har bedt å få vite hva som er status i de verserende sakene, og hvilke tiltak som eventuelt kan bli aktuelle i de sakene som så langt ikke har ført til pålegg.

DSC_0028_1.JPG

 

 

Publisert 09.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse