Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Badeland på tivolitomta ved Gammelosen?

Sirkustomta_009_2.jpg

Rådmannen åpner for å sette av den såkalte tivolitomta ved Gammelosen til framtidig badeland eller svømmeanlegg. Det skjer på bakgrunn av et innspill fra Johan Randal til Orkdal 2040. Også Visjonsutvalget foreslo et lignende anlegg i området. OIF svømming arbeider for ny svømmehall.

Det er stor forskjell på et badeland og en 25-meters svømmehall både i investeringer og drift. Badeland er økonomisk utfordrende. Men i utgangspunktet ligger det godt til rette:

Det er plass mellom Orklahallen og Gammelosen. Det er stort behov for et bedre tilbud for svømmig og leik. Og spillvarme fra Thamshavn går allerede inn i omådet.

Noe vatn går faktisk rett ut i sørenden av Gmmelosen. Orkanger Vel har sett på forskjellige muligheter for å fange opp dette vatnet, som holder godt over 20 grader, til et flomålsbasseng.

Flomålsbasseng med vannsklier var for øvrig ett av fire mindre tiltak som Visjonsutvalget foreslo å prioritere i området Idrettsparken/Gammelosen høsten 2008. Men noe mer har ikke skjedd.

Styret i Orkanger Vel ønsker å få denne saken på dagsorden som et tiltak Orkdal kommune bør gjennomføre. Velforeninga har derfor skrevet til kommunen både for å få fortgang i planene om et utendørs flomålsbasseng og et toalett i Hermetikken (bildet under). 

herm5_1.jpg

 

Publisert 08.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse