Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Parkering kan avgjøre Orkangers framtid

DSC_0015_1.JPG

Regler for parkering kan avgjøre Orkangers skjebne.  Parkeringsbestemmelser vil trolig styre sentrumsutviklinga mot en av to modeller: 1. Den urbane ørken med sterk vekst på OTI, Amfi og Bårdshaug Vest - og død i Orkdalsveien,eller: 2. Småbyen med en vital bykjerne i handlegata.
Politikerne i Orkdal skal lage regler for parkering. Så langt spøker det for sentrum. 

Knapt noe truer sentrum mer enn parkeringspolitikken. Det legges opp til få plasser og dyr parkering under bakken ved nybygg i sentrum.

Samtidig kan særlig OTI og Bårdshaug Vest ese ut på bakkenivå takket være at investorene har kjøpt opp store arealer.

Politikerne sier de vil styrke sentrum. Men i praksis gir de i dag varehusene store konkurransefortrinn.

Orkanger Vel fikk imidlertid støtte for følgende mål i den nye klima- og energiplanen:

1. Parkering bør skje under bakken (eller i høyden, men det siste er ikke presisert).

2. Sentrum og varehusene bør likebehandles.

Likebehandling vil bety at Amfi, OTI og Bårdshaug Vest må bygge parkeringshus eller parkeringskjellere på lik linje med utbyggere i sentrumsgata og på Sæther/Rømme.

Dette er vanlig politikk i kommuner ned knapphet på arealer. Pålegg om p-hus er også et stadig mer utbredt tiltak for å styrke kollektivtrafikk kontra privatbilisme.

I Orkdal er det liten tradisjon for å styre etablering gjennom regler for parkering. Men det kan komme. Det er nå vedtatt at det skal meisles ut en parkeringspolitikk i miljøkommunen Orkdal.

Spørsmålet er hva de folkevalgte gjør når OTI-eierne eller andre protesterer mot eventuelle pålegg om å bygge p-plasser som koster mer enn 100 000 kroner pr stykk.

Ved varehus i Trondheim er det innført krav om at maksimum 25 prosent av ei tomt kan brukes til parkering på bakkenivå. Det innebærer - ifølge statistikk - at to tredeler av parkeringsplassene må ligge under bakken eller i p-hus.

På OTI og Bårdshaug Vest planlegges det enorm ekspansjon uten at en eneste bil skal under bakken eller opp over DSC_0030_1.JPGbakkenivå.

Amfi skal også bygge ut. Men paradoksalt nok: Bare i det gamle sentrum (bildet til høyre), der kommunen vil ha vekst,  foreligger krav om kjellerparkering.

Orkdal kommune har et problem også som utbygger. Ved Orkanger Pensjonistsenter kommer det 25 nye omsorgsleiligheter. Rådmannen foreslår krav om parkering under bakken, siden dette ligger innenfor det definerte sentrum.

I hovedutvalg forvaltning ble kravet nylig utvatnet - etter forslag fra Orkdalslista. Med 7 mot 4 stemmer strøk flertallet det absolutte p-kjellerpålegget, som selvsagt er fordyrende.

Politikerne tilhørte følgende parti:

Orkdalslista (2), Ap (2), Venstre (1), FrP (1), Høyre (1) strøk kravet.

Ap (2), Sp (1) og KrF (1) stemte for krav om p-kjeller.

Under et glimt fra OTI:

DSC_0018_1.JPG
 

Publisert 07.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse