Besøkstall

28 989 denne måneden

12 290 043 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kulturhus: ST-kvartalet eller Sæther-eiendommen?

Illustrasjon_2040_1_thumb_1.jpg

Her ser du arkitektfirmaet Nilssen og Opøyens skisse for kulturkvartal på Sæther-eiendommen. Det var nettopp en slik visjon Orkanger Vel ba Orkdal 2040 lage for ST-kvartalet. Formannskapet sa nei etter forslag fra rådmannen. Nå er det mulig Orkanger Vel betaler selv.
Sæther-innspillet kan du studere i detalj her.

På skissen over ser du rundkjøringa og tidligere Bankstua helt i forgrunnen. Et større kulturbygg med et utendørs amfi er tegnet inn på jordet ved Sæther gård. Bygningene ved tunet er bevart.

Nilssen og Opøyen argumenterer helt i tråd med andre fagfolk og Orkanger Vel:

1. Målet må være å skape en bykjerne med møteplasser og liv hverdag og helg, dag og kveld. Det mangler vi.

2. Virkemiddelet er et offentlig kulturbygg som inneholder et bredt spekter av aktiviteter. Tilstrømningen vil styrke etablerte butikker og kafeer, og stimulere til nye etableringer.

Styret i Orkanger Vel mener vi oppnår enda mer ved å satse på ST-kvartalet. Men det er ikke sikkert vi har rett.

Argumentene våre for ST-kvartalet er:

1. Gangavstand til skolene, og dermed sambruk mellom skolene og kulturhus med kino, scene, kulturskole, øvingslokaler, galleri, bibliotek osv.

2. Et knutepunkt både mellom skolene, Idrettsparken og kjernen i handlegata.

3. Styrking av det etablerte småbymiljøet i Orkdalsveien.

Nilssen og Opøyen mener at også Sæther-alternativet vil styrke handlegata.  Det er en påstand som bør diskuteres og undersøkes: Vil resultatet tvert imot bli butikkdød i nord og forskyvning mot sør?

Sæther/Rømme bør ikke ende opp som en selvsagt løsning bare fordi tomta er tom og ligger nærmere kjøpesentrene. Kanskje er nettopp det en ulempe?

Planleggere som også er lokale investorer KAN for øvrig ha interesse av bestemte alternativer.

I innspillet heter det at dagens kulturhus kan bestå. Det er i hvert fall diskutabelt om vi kan ha flere slike arenaer.

Velforeninga ønsket primært at Orkdal 2040/Selberg arkitektkontor skulle lage en visjon for ST-kvartalet konkret. Formannskapet valgte en annen løsning etter råd fra rådmannen: En utredning av flere alternativer.

Styret i Orkanger Vel vedtok tirsdag å sette av penger for å utarbeide en slik skisse. Det vil vi gjøre hvis vi finner noen som tar jobben for en pris vi kan forsvare.

Interesserte kan kontakte Hans Chr. Falch på 92615662 eller hans@brodrenemo.no

Her ser du Nilssen og Opøyens Sæther-skisse fra en litt annen vinkel:

Saether2_1.jpg 


  

Publisert 04.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse