Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Folket i handlegata: Bygg kino og kulturhus i sentrum!

2009bilder_023_1.jpg

Næringsdrivende i handlegata på Orkanger (bildet) ber politikerne arbeide for snarest å etablere kulturhus med kino og næringsdel i sentrum. "ST-kvartalet kan være en ideell plassering", heter det i en underskriftskampanje som omfatter praktisk talt alle i gata.
Men formannskapet ville ikke vedta å lage noen visjon for ST-kvartalet onsdag.

Et enstemmig formannskap valgte en annen tilnærming enn Orkanger Vels ønske. Vi ba Orkdal 2040-gruppa lage en skisse for dette kvartalet med kulturhus, forretningsbygg, hotell og boliger.

Politikerne fulgte i stedet rådmannens anbefaling om å utrede hva et kulturhus bør inneholde - og peke på aktuelle tomter.

Arbeiderpartiet foreslo som et tillegg at "ST-kvartalet må vurderes i denne sammenheng". Dette ble enstemmig vedtatt.

Sæther/Rømme er en annen aktuell tomt. Samtidig har gruppelederne til Venstre og KrF sagt klart fra at dagens kulturhus er riktig plassert. De Rafael_2.jpgvil ikke ha noe nytt.

Næringslivet i Orkdalsveien engasjerer seg for å tilføre det etablerte sentrum aktivitet i form av et moderne kulturhus. Orkdal kommune fikk i dag overrakt en rekke underskrifter fra butikkeiere, restauratører og andre som holder til i gata.

Dette er foretak som holder stand i Orkdalsveien samtidig som OTI-sentret, AMFI og Bermingsrud planlegger enorme utbygginger.

De skriver under på at kulturhus og kino kombinert med næringsbygg er det mest effektive tiltaket for å skape den levende bykjernen Orkdal 2040-prosjektet beskriver.

Videre heter det:
"Orkdalsveien er under stadig press fra utbygging i randsonen rundt Orkanger. Det er derfor avgjørende å etablere ny aktivitet i sentrum. Et kombinert kultur- og næringsbygg vil gi verdifulle ringvirkninger og stimulere til vekst i stedet for utflytting". Uttalelsen er rettet til ordfører Gunnar H. Lysholm.

Gro Rostad ved Tråsnella og Rafael Blanco ved Hjørnet Tapas (bildene) har samlet støtte i gata.

nett_6_1.jpg- Alle er positive. Dette er viktig for sentrum, sier Gro Rostad.

"ST-kvartalet kan være en ideell plassering(...) Det vil knytte sammen skoleområdet, handelsgata og Idrettsparken. Kulturlivet og næringslivet vil ha gjensidig nytte av en levende bykjerne", heter det i uttalelsen.

En rekke fagfolk har understreket betydningen av å utvikle miljøet i Orkdalsveien.

Under ser du ett av de to likelydende brevene som bedrifter i handlegata har levert ordføreren:viewerstor2_1.png 

Publisert 03.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse