Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Her kan det bli ryddet opp

bhaug___st2_1.jpg

Området på bildet er en skamplett på regionsentret Orkanger. Orkdal 2040-prosessen kan representere et første skritt på veien mot opprydding på Bårdshaug Øst. Det har kommet flere forslag om å fjerne stygge lagerbygg, verksteder og bussparkering til fordel for forretninger med bolig over første etasje.

* Orkanger Vel har foreslått flere ganger at virksomhet som er skjemmende, plasskrevende og avgir støy blir flyttet fra området mellom Rema og Sæther/Rømme. Bårdshaug Vest er et VedE39_7_1.JPGgodt alternativ. (Rett virksomhet på rett sted).

* Arne Grønset (V) har vært inne på det samme.

* Kari Stavne Reitan (tidligere V-politiker) foreslår bolig/næring på Franslykkja.

* Per Opøyen (planlegger/arkitekt) foreslår bolig/næring nord for Bårdshaug skysstasjon.
Til det siste skriver rådmannen i en kommentar at dette området kan legges inn som forretningsareal.

* Beboere i Bakkan har forgjeves - og gjennom mange år - klaget på støy om nettene både til kommunen og politiet. Støykildene er tunge kjøretøyer og kjøleaggregater.

* Dette har næringsdrivende på Bårdshaug Øst avvist eller tonet ned. Men nå ønsker blant annet HOB Gods selv å flytte, ifølge informasjon som kom fram på et folkemøte om Orkdal ByggvedLidl_1.JPG2040 på Orkanger.

Hele området framstår som et kaos: Statens hus med et tilliggende høl i bakken, taxisentralen, Lidl, Nettbuss´bussparkering, diverse verksteder, tomme bygg og skrothauger innimellom noen boliger og rundkjøringer. 

Dette er en del av det definerte sentrum - altså innenfor Den røde streken.

Samtidig planlegges nå ei storstilt, strukturert utbygging i regi av selskapet Bermingrud utenfor sentrum - på Bårdshaug Vest.

Orkdal kommune solgte nylig deler av Bårdshaug Vest for 50 kroner pr kvm til Bermingrud-prosjektet .


 

Publisert 02.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse