Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Du kan bli gravlagt på Fannrem: Orkanger Vel protesterer

Orkd_kirke3_1.jpg

Orkdal kirke (bildet) på Fannrem ser ut til å bli gravplass for folk fra Orkanger når det er fullt ved Den gode hyrdes kapell. Orkanger menighetsråd regner med at det er fullt om ti år. Orkdal kommune mener kirkegården på Orkanger holder i 16 år. Men fullt blir det i hvert fall. Rådmannen peker på Fannrem  som framtidig løsning også for Orkanger.
Styret i Orkanger Vel har nå skrevet brev til Orkdal kommune.

Orkanger menighetsråd har tatt opp spørsmålet om ny gravlund flere ganger.

Kirkevergen anslo allerede i 2006 at det bare var gravplasser for ti år igjen ved kapellet. Orkanger kirke kan ikke brukes på grunn av leire i jorda.

Menighetsrådet tok opp saken i forbindelse med ny arealplan for kommunen i 2007. På et folkemøte sa ordfører Gunnar H. Lysholm at "vi skal finne en løsning". Men i arealplanen ble det ikke satt av plass.

Orkanger menighetsråd reiste igjen spørsmålet i forbindelse med Orkdal 2040. I en foreløpig kommentar til innspillet skriver rådmannen kort og godt:

"Ikke lagt inn arealer til dette i planområdet. Ledig plass ved Orkdal kirke".

Orkdal kommune har lett etter alternativer, men uten å finne en god løsning. Både Sæther/Rømme, Evjen og Gjølmesliene har vært diskutert.

Ifølge gravferdsloven skal kirkegården normalt ligge innenfor soknet (Orkanger) og nær en kirke.

Leder John Egil Bergem i Orkanger menighetsråd vil ta opp saken igjen på neste møte.

- Dette angår alle, også de som ikke er medlemmer av Den norske kirke, skriver Bergem i en e-post.

For kommunen er det økonomisk gunstig å samle gravene ved Orkdal kirke. Men Kirkevergen peker også på åpenbare ulemper:

* Gravplassen har med følelser og identitet å gjøre. Dette er noe av årsaken til at Gravferdsloven sier at kirkegården "i alminnelighet" skal ligge i soknet der du bor.

* Seremoni på Orkanger og gravsted på Fannrem vil by på utfordringer knyttet til transport og trafikk.

* Gravferdene tar lengre tid og blir følelsesmessig mer belastende for pårørende.

Hva mener du? Hvor skal vi gravlegges?

kapellet_1.jpg
 

Publisert 02.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse