Besøkstall

28 989 denne måneden

12 290 043 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Vil ha park langs Orkla - ikke hus

torva_2.jpg

Rådmannen går inn for et sammenhengende grøntområde med turstier langs nedre del av Orkla. Han fraråder derfor politikerne å støtte forslag om boligbygging ved elva. Dermed får OTI-eierne foreløpig nei til ønsket om boliger ved Gjølmebrua. Også Orkla Utbygging AS får nei til hus ved Bruket/Langbrua av miljøhensyn.

Rådmannens syn kommer fram i kommentarer til innspillene til Orkdal 2040. Byggeforbud langs elva er i tråd med det politikerne selv har vedtatt i de overordnede planene.

Sånn sett følger administrasjonen bare opp de politiske signalene.

Men historien viser at politiske prinsipper ofte viker for press fra næringsinteresser i Orkdal - jevnfør sabotasjen av Den røde streken rundt sentrum.

I prosessen rundt Orkdal 2040 er det flere ganger påpekt at prinsippene i planen nå må etterleves. Ett av hovedprinsippene er å gjøre Orkdal til en grønn og miljømessig foregangskommune.

Da bør man kanskje ikke bygge ned siste rest av skog med hegg og or langs Orklas bredd, slik ordføreren nylig foreslo i ST - hus "à la Nidelven terrasse"?

I hvert fall er rådmannen konsekvent i sine kommentarer om bruk av elvebredden:

* Nytt boligområde ved Orkla vest for glattkjøringsbanen. Forslag fra Union Eiendomskapital (OTI).
Kommentar: Det er avsatt nok arealer til boligbygging i gjeldende plan. Grøntområdet ønskes bevart.

 * Boligområde mellom OTI og Sponplaten (forslag fra OTI-eierne) som orkangervel.no har omtalt tidligere.
Kommentar: Det er avsatt nok arealer til boligbygging.

* Turstier på begge sider av Orkla så langt som mulig (Joar Syrstadeng, FrP).
Kommentar: Vurderes i egen utredning om grøntstruktur.

* Elva må være tilgjengelig for alle. Ikke bygg for nært (innspill til nettside Orkdal 2040).
Kommentar: Ja, vi har fokus på dette. Grøntområdene langs elva skal bevares.

* Fredning av friluftsområde langs Orkla på Laksøra (forslag fra Asbjørn Solligård og Arnulf Mælen).
Kommentar: Fredning vurderes i utredning av grøntstruktur. Rydding langs elva bør tillates.

* Grøntområde på industriområdet Grønøra. Prosjekt "Oasen" - friluftsanlegg ved Orklas utløp (Naturvernforbundet).
Kommentar: Skal vurderes.

Orkla utbygging AS har foreslått et boligprosjekt ved sjøen nær Bruket/Langbrua (bildet under).
Kommentar: Ønsker å opprettholde grøntformålet. Et av få områder ved sjøen som er tilgjengelig for allmenheten. Kan videreutvikles som et attraktivt rekreasjonsområde. Dessuten usikre geotekniske forhold ved bygging.

flyfoto_thumb_1.jpg  

Publisert 02.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse