Besøkstall

150 368 denne måneden

14 527 572 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Klett-bommen kan være ulovlig: Opprør mot ran av pendlere

imagesCAB5EW65.jpgDet er politisk opprør i kommunene i Skaun, Melhus og Malvik mot "Miljøpakke Trondheim". Nye bommer kommer til å rane pendlerne, men samtidig skjerme dem som bor i byen. I Orkdal, der folk blir aller hardest rammet, er det ganske stille.
Ordføreren i Skaun har nå kontaktet politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Skaun mener den kommende Klett-bommen kort og godt er ulovlig.

 

Skaun-ordfører Jon P. Husby tilhører et politisk parti i motsetning til ordføreren i Orkdal. Husby har tatt opp de planlagte bommene med partifelle og statssekretær Lars Erik Bartnes i Samferdselsdepartementet.

Bartnes lover at departementet skal se på saken, skriver Trønderbladet.

Dette er saken:

* Bilister fra Orkdal passerer som kjent to bommer hver vei på E39. For å bygge ut veinettet i Trondheim, skal det i tillegg settes opp en bom på Klett og en i Okstadbakkan.

* Før rabatter betyr det 50 kroner ekstra pr. dag i tillegg til E39-bommene på Thamshavn og Øysand for en orkdaling. Det 34651_1.jpglegges opp til små rabatter. 

* Uten rabatter vil det koste 130 kroner i bompenger å pendle med bil til Trondheim. Med rabatter etter 2000 kroner i forskuddsbetaling blir bomprisen pr. dag 98 kroner. Det tilsvarer over  22 000 pr år.

* Bommen på Klett blir dyr. Den fanger opp pendlere som bor utenfor Trondheim, men ikke innbyggere i Trondheim - der pengene skal brukes.

* Dette er takk for sist fra Trondheim etter at Orkdal og andre kommuner rundt byen avviste et forslag om ekstra bensinavgift som et spleiselag. Nå må pendlere som bor utenfor byen i stedet ta mesteparten av støyten alene.

* De nye bommene skal komme 1.april.

Ordføreren i Skaun mener Klett-bommen er ulovlig fordi den står på en vei (E6) som ikke skal utbedres. Skaun krever at innkreving utsettes inntil det foreligger en plan for ny E6.

Høringsfristen for takstene gikk egentlig ut søndag. Orkdal formannskap skal fatte en uttalelse onsdag. Rådmannen ber politikerne protestere fordi dagpendlere utenfor Trondheim blir ekstremt hardt straffet, mens folk i Trondheim betaler mye mindre.

Rådmannen etterlyser "en mer rettferdig ordning" uten å komme med et konkret forslag.

"Miljøpakke Trondheim" er en alvorlig sak for Orkdal, blant annet fordi:

* Mange av pendlerne kan ikke ta buss, og blir dermed flådd.

* Det eksisterer ikke et busstilbud som fanger opp pendlere med jobb blant annet på Tunga og Lade. Nettbuss kjører ikke Omkjøringsveien eller Lade. Pendlerne må derfor bruke lokalbuss i byen. Det tar nesten to timer å reise kollektivt fra Tunga/Lade til Orkanger!

* Studenter på Dragvoll ender på hybel i stedet for å bli boende i Orkdal. Dermed representerer manglende busstilbud og ekstreme bomavgifter også et farvel til unge mennesker i regionsentret.

Den lokale varehandelen i Orkdal vil derimot tjene på at det bygges en ring rundt Trondheim. Muligens er det årsaken til mangelen på politisk engasjement. Men prisen kan bli høy på sikt.

Det foreligger ingen krav fra "miljøkommunen Orkdal" om at Nettbuss eller Team Trafikk etablerer tilbud tilpasset pendlere som jobber utenfor bykjernen. 

 

Publisert 01.02.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse