Besøkstall

99 437 denne måneden

15 739 618 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen om Orkdal 2040: Mulig høgskole ved OTI

flyfoto2_1.jpg

Rådmannen anbefaler ikke at det bygges boliger mellom OTI og Sponplaten, slik OTI-eierne ønsker. I stedet foreslås området avsatt til bygg for videregående eller høyere utdanning.
Rådmannen slår fast at det er nok boligarealer i Orkdal. I motsetning til det politiske flertallet mener han at det bør satses på utdanning i sentrum.

Dette kommer fram i en oversikt over innspill til prosjektet Orkdal 2040. Administrasjonen har samlet disse innspillene og kommentert dem.

Tomta mellom OTI og Sponplaten er en av de viktigste for  framtidas Orkanger. Hva som blir bygd her vil prege sentrum.

* De mektige OTI-eierne Union Eiendomskapital AS (Storebrand) ønsker seg et stort, nytt boligområde som nabo - se skissen over.

* Rådmannen fraråder både dette og andre innspill om nye boligtomter i sentrum. Begrunnelsen er stort sett denne: Det er avsatt nok arealer til bolig.

* Påstanden er nok overraskende for dem som leste ST lørdag. Der sier eiendomsmegler Thor Zevgren at det er stor etterspørsel etter tomter. Bakgrunnen var spørsmålet om hva som er riktig pris på tomta ordføreren vil at vi (skattebetalerne) skal kjøpe på Follo for å berge Orkdal vgs fra nedbygging.

* Blant andre Knut Bonvik (Naturvernforbundet/Venstre) og Orkanger Vel har etterlyst satsing på høyere utdanning i Orkdal 2040-planen. Bonvik har pekt konkret på et forskningssenter knyttet til industrimiljøet på Grønøra. Orkanger Vel har etterlyst en ambisjon for et skolesenter med videregående og/eller høyere utdanning på Orkanger.

* Rådmannen mener tomta mellom OTI og Sponplaten bør holdes av til nettopp slike formål. Han skriver "mulig framtidig høgskole".

* Men: Det politiske flertallet i Orkdal har stemt NEI til Orkanger Vels forslag om å ta inn en satsing på skolesenter i kommuneplanen. 
Så får vi se hva Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre, KrF og Høyre sier når et lignende forslag kommer fra kommunens faglige og administrative ledelse.

Tomta har vært gjenstand for politisk lureri og spill i lang tid. Ordfører Gunnar H. Lysholm erklærte skriftlig overfor hele kommunestyret våren 2007 at han ville sette av arealer til videregående skole både på Follo og Orkanger.

Tre måneder senere stemte Lysholm og resten av flertallet MOT å sette av OTI/Sponplaten-tomta til skoleformål. Og vips; Follo var eneste alternativ.

Begrunnelse: Fylket vil uansett ikke bygge noen ny videregående skole.

Fylket begrunner sin satsing på Follo stikk motsatt: Orkdal kommunestyre har vedtatt at de ikke vil sette av tomt noe annet sted enn på Follo. Da blir det Follo.

Hvem bløffer her? Ordføreren eller fylkeskommunen?

Selberg arkitektkontor har for øvrig slått fast at Sæther/Rømme - ikke Follo - er det miljømessig beste alternativet for videregående skole i Orkdal pga trafikk/transportbehov osv.

Orkdal kommune har vedtatt at kommunen skal være en forgangskommne for å få ned biltrafikk og utslipp.

 

 

Publisert 31.01.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse