Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ber politikerne si nei til visjon for ST-kvartalet

ST1_1.jpg

Onsdag 3.februar sier formannskapet i Orkdal ja eller nei til å lage en visjon for kulturhus, kino og næringsbygg i ST-kvartalet. Motstanderne får drahjelp av rådmannen (plan- og forvaltningssjef Steinar Gaustad). Gaustad mener en visjon for ei konkret tomt er feil ende å starte i. Han anbefaler å stemme nei.
Men det er politikerne som avgjør.

Rådmannen vil heller utrede hva et kulturhus skal inneholde - og så se på aktuelle tomter i neste omgang.

I saksframlegget heter det:

"Formannskapet ber rådmannen utarbeide en oversikt over hvilke funksjoner som kan være aktuell å plassere i et kulturhus, hvilke tekniske krav som bør stilles og hvilke konsekvenser dette vil ha for størrelse på bygg, krav til parkering og andre funksjoner i et kulturhus. På dette grunnlag bes rådmannen peke på alternative tomter for et kulturhus."

Det er Orkanger Vel som har bedt om en visjon for ST-kvartalet. Velforeninga foreslår stikk motsatt rekkefølge av det rådmannen gjør fordi:

* Orkdal 2040 har allerede innleid kompetanse som kan lage en slik visjon.
* Innholdet i selve kulturhuset gir seg selv. Man trenger ingen detaljutredning for å lage en visjon. Det fins gode kulturhus å hente inspirasjon fra over alt i Norge.
* En levende, kompakt bykjerne er et hovedmål for prosjektet Orkdal 2040. Virkemidler for å nå målet mangler totalt. En kulturhusvisjon er et slikt virkemiddel.
* ST-gården skal selges.
* En visjon vil skape økt engasjement. Dette er også et hovedmål for Orkdal 2040. Det har ikke akkurat boblet over av folkelig oppslutning - hvis man ser bort fra opprøret på Gjølme mot forslaget om industri i Råbygdfjæra.

Dette forslaget kom for øvrig fra Orkdal 2040. Orkanger Vel mener at Orkdal 2040-gruppen også må kunne lage en visjon for et sentrumskvartal på eget initiativ. Men denne gangen - når det gjelder sentrum - er saken sendt byråkratiet og politikerne.

Pr. i dag foreligger det flere planer om å flytte funksjoner UT av sentrum enn for å skape liv inne i en bykjerne. Det er det motsatte av hva som var hensikten med Orkdal 2040.

Politikerne vil betale 10 millioner for Idrettsbygget med tomt på Follo uten at det foreligger konkrete planer for bruk.

Et forslag om tilsvarende strategisk oppkjøp i sentrum er "meningsløst", ifølge ordfører Gunnar H. Lysholm i ST.

Møt opp og hør på argumentasjonen hvis du har tid, og er interessert i Orkanger og sentrumsutvikling. Møtet er åpent og starter klokka 13.00.

PS: Rådmannen påpeker helt riktig at det ikke er bevilget penger til kulturhus (kun et symbolsk beløp på fond). Flere sentrale politikere, inkludert Venstres Arne Grønset, har sagt klart i fra at dagens kulturhus er riktig plassert.

Ikke desto mindre har et enstemmig kommunestyre vedtatt at nytt kulturhus kontra utvikling av det eksisterende skal utredes. Noen har altså bestemt seg for si nei, men utredes skal det åkkesom...

 

Publisert 29.01.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse