Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ja til 30 leiligheter ved Ulvåsveien

hovsbakktopp_1.jpg

Prosjektet "Hovsbakktoppen" - terrasseblokk med 30 leiligheter - er ett skritt nærmere utbygging. Rådmannen anbefaler nå at politikerne sier ja. Ved forrige søknad ble det nei til dispensasjon fra bygge- og deleforbudet. Tomta ligger ved Rønningen, i skråningen rett over starten på Ulvåsveien (bildet).

Utbygger er Byggsystem AS ved Bjørn Rønning. Selskapet søker om å få fradele ei tomt på knapt ni mål fra grunneier Ole Richter.

Bygge- og deleforbudet gjennom Orkdal 2040 satte en stopper ved forrige søknad. Forbudet gjelder fram til sommeren, men rådmannen mener det nå kan gis dispensasjon.

Rådmannen uttrykker imidlertid en viss tvil, og mener det bør stilles strenge krav.

Tvilen:

* Utbygging øverst i Bakkan er ikke gunstig med tanke på sentrumsutvikling eller miljø. Mange boliger her gir ikke liv i sentrum, men derimot mer biltrafikk. Det ville vært bedre å bygge ut sentrumsnært først.

Krav:

* En stor del av oppvarminga må skje ved annen energi enn elektrisitet og/eller fossilt brennstoff. Nærvarmeanlegg for vannbåren varme er aktuelt. Rådmannen peker på blant annet solfangere og biogass. Man godtar ikke naturgass, som utbygger har foreslått. Det er et fossilt brennstoff.

* Utbygger må dokumentere at det er god nok kapasitet i skoler og barnehager før byggetillatelse gis. Orkanger barneskole er på det nærmeste sprengt.

* Nedre del av Ulvåsvegen må utbedres.

Saken kommer opp til politisk behandling i hovedutvalg for forvaltning onsdag.

 

Publisert 23.01.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse