Besøkstall

99 437 denne måneden

15 739 618 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fra Orkanger? Du blir snart flådd i bomstasjonene

34651_2.jpgBomstasjonene kommer til å flå folk fra Orkdal fullstendig når den såkalte Miljøpakke Trondheim er på plass. Selv om du betaler 2000 kroner i forskudd, vil en biltur til og fra Trondheim koste 98 raske bare i bompenger - etter rabatt. Skaun og Melhus kommuner har protestert. Men ingen rammes hardere enn pendlere i Orkdal.

Hver bompassering på E39 koster 20 kroner før eventuelle rabatter.

Nå kommer en ny bom på E6 på Klett som også vil koste 20 kroner på morgen og ettermiddag.

I tillegg blir det fem kroner i avgift å kjøre opp og ned Okstadbakkan.

Med andre ord ti bommer tur-retur Trondheim.

For en person fra Orkanger som må kjøre på jobb til byen, betyr dette altså 98 kroner pr. dag i bompenger. Et arbeidsår med 230 dager koster 22 540 kroner.

Det er før bensin, verditap på bil og andre utgifter.

Orkdal er en stor pendlerkommune. Ikke alle kan ta buss. Noen må bruke bil på jobben. Andre arbeider langt fra Nettbuss´ trasé i Trondheim. Med arbeidssted på Tunga tar det nærmere to timer hver vei å reise kollektivt til og fra Orkdal.imagesCAB5EW65.jpg

Noen trodde at den som betaler i dyre dommer på Thamshavn og Øysand (E39) ville få fritak på Klett (E6). Men det går ikke, ifølge takstforslaget som nå ligger ute på høring.

Det foreslår i stedet en rabatt på beskjedne 20 prosent på Klett for den som har abonnement med forhåndsbetaling på E39.

Regnestykket over bygger på følgende priser:

Du betaler inn 2000 kroner i forskudd, og får da 30 prosent rabatt på E39. Det gir samtidig 20 prosent rabatt på Klett. Grunnpris før rabatt er 20 kroner i hver av disse bomstasjonene.

Det gis ingen reduksjon i Okstadbakkan, som imidlertid bare vil koste fem kroner.

Kjører du for eksempel en svipptur til Tiller uten forskuddsbetaling, vil det heretter koste 120 kroner i bompenger.

Skaun kommune har protestert kraftig mot at pendlerene må betale både på Øysand og Klett. I Orkdal må pendlerne i tillegg imagesCA2GKWEU.jpgbetale på Thamshavn.

Melhus formannskap protesterer også iherdig. Kommunen har regnet ut at pendlere i Melhus må betale 62 kroner pr døgn om de kjører til Trondheim sentrum i rushtida uten rabatt.

For pendlere fra Orkdal vil tilsvarende beløp - altså uten rabatt -  bli 130 kroner...

Fra Melhus går det for øvrig busser hvert kvarter.


 

Publisert 21.01.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Claus Gillebo 24.04.2016 08:22
Syns pendlere skulle fått gratis passering i bom når det ikke er tilgang på kollektiv transport i følge statens regler. Vi er tross alt en gruppe som henter penger til distriktskommunene rundt omkring.

Claus Gillebo 23.04.2016 14:45
Syns pendlere skulle fått gratis passering i bom når det ikke er tilgang til kollektiv transport i følge statens regler. Vi er tross alt en gruppe som henter penger til distriktskommunene rundt omkring.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse