Besøkstall

99 437 denne måneden

15 739 618 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Bostyret: Slik kollapset Orkdal Boligbyggelag

r__mme2_1.jpg

Bostyret feller en hard dom over Orkdal Boligbyggelag etter konkursen: Beslutninger tatt av den nye ledelsen synes dårlig fundert. Driften ekspanderte kraftig, og tilsynelatende uten en akseptabel plan, heter det i bostyrers sluttrapport.
Orkdal sparebank satt med krav på 49,4 millioner kroner etter sammenbruddet i OBBL høsten 2008. Rømme Amfi (bildet) sto sentralt.

Orkdal Boligbyggelag hadde sunn økonomi ved inngangen til 2007. Et drøyt år senere var selskapet fortapt.

I mellomtida (fra høsten 2007) fikk OBBL ny toppsjef i Bjørn Michael Axe - og samtidig en langt mer dristig strategi.

Bostyrer Ronald Eriksen Brevik forklarer kollapsen slik:

*  OBBL utvidet i 2007 staben kraftig  og investerte i mye utstyr uten at inntektene økte tilsvarende.

* Selskapet gikk samtidig inn i flere nye prosjekter (Rømme Amfi og Saltnes Park i Buvika), noe som førte til store låneopptak og renteutgifter.

* OBBL brukte mye penger på konsulenter og advokater i samme periode. Formålet var blant annet vurdering av nye medarbeidere og en tvist ved skifte av eiendomsmegler.

* Eiendomsmarkedet stoppet opp sommeren 2008. Verdifall og store renteutgifter gjorde det påkrevd med ny kapital. Det fant man ikke.

Bostyrer er i hovedtrekk enig med styrets vurdering av årsakene til konkursen. Styret har stilt spørsmålstegn ved om ledelsen har tatt beslutninger uten tilstrekkelig grunnlag i styrevedtak.

Bostyret finner imidlertid ikke straffbare forhold eller forhold som gir grunn til konkurskarantene.

Her er to spreke eksempler på hva som skjedde i det tidligere så konservative Orkdal Boligbyggelag:

* OBBL kjøpte en sporty Audi A6 som firmabil. Den er pantsatt til R__mme_amfi_mm_003_1.jpgnesten 600 000 kroner, og er taksert til 450 000.

* OBBL kjøpte Corner-bygget (bildet) i Kåresgata for 2,5 millioner kroner bare dager etter at det var omsatt for 1,8 millioner. Kjøper fikk altså i praksis 700 000 for å selge videre til OBBL.

Planen var angivelig å innrede fem leiligheter i bygningen. Men det var det ikke en gang søkt om.

OBBL rakk å bruke penger på å rive alt innvendig før konkursen. Og det var det. Bostyrer anslår verdien til mindre enn 2 millioner.

Huset var pantsatt for 8 millioner... 

Publisert 21.01.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse