Besøkstall

94 800 denne måneden

13 142 271 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Parkering under bakken ved Orkanger Pensjonistsenter

pensjosenter_002_1.jpg

Rådmannen ber politikerne vedta parkering under bakken når Orkanger Pensjonistsenter skal utvides med 25 leiligheter. Kjellerparkering er dyrt. Dette blir dermed en prøvesak på politikernes vilje til å sette miljø foran penger. Det erklærte målet er å gjøre Orkdal til et miljømessig forbilde.

I utkastet til plan for området er det tegnet inn parkering på bakkenivå. Rådmannen foreslår at dette endres av flere grunner:

* Arealene i sentrum må utnyttes bedre.

* Det skal stimuleres til annen transport enn bil.

* Andre utbyggere i sentrum har fått pålegg om kjellerparkering. Det samme må gjelde et offentlig prosjekt.

Rådmannen foreslår dessuten at bygningen klargjøres for bruk av fjernvarme. Også dette er fordyrende - men en konsekvens av politikernes ambisjon om å gjøre Orkdal "grønn".

Mindre bilisme. Bruk av fornybar energi som fjernvarme. Bedre utnyttelse av arealene. Disse elementene står sentralt i de overordnede planene som nettopp er vedtatt i Orkdal. Dette innevarsler en ny tid.

Orkdal kommune skal i første omgang bygge 25 små omsorgsleiligheter for psykisk og fysisk hjelpetrengende. Her skal det være klart for utbygging i løpet av 2010.

Det er planlagt en like stor utbygging i samme område i et neste byggetrinn.

Tomta ligger mellom Orkanger Pensjonistsenter og rådhuset. Tre hus må rives for å gjøre plass til utbygginga.

I tråd med miljøambisjonene foreslås det plass til sykkelvei på deler av området som var tenkt avsatt til p-plass for biler.

Rådmannens forslag til reguleringsbestemmelser kommer opp til politisk behandling i hovedutvalg for forvaltning 27.januar.

 

 

 


 

Publisert 20.01.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse