Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Bøter på 60 000 strøket etter brann

Orkdal kommimages_4.jpgune har gitt formell beskjed om at alle tvangsbøter og krav om retting faller bort etter brannen på Thamshavn 8.januar. Bygningen var gjenstand for den alvorligste av en serie såkalte ulovlighetssaker kommunen har fulgt opp. Nå ligger den i aske - før  noen av de to forfalte månedsbøtene på 30 000 kroner er innkrevd.

Brevet til huseier er kort og konsist:

"Da vi har mottatt opplysninger om at denne bygningen er brent ned, avslutter vi vår ulovlighetsoppfølging for overnevnte eiendom.

Dette betyr at du kan se bort fra vedtak om pålegg av retting, samt tilhørende tvangsmulkt."

Kommunen utsatte i desember innkreving av tvangsbøtene fordi huseier hevdet ikke å ha forstått hva vedtakene innebar.

Orkdal kommune har i så fall formulert seg så uklart at vedkommende slapp å betale 30 000 kroner i måneden for å ha bygd fire ulovlige leiligheter der det skulle være industrivirksomhet.

Eieren oppgir for øvrig ordfører Gunnar H. Lysholm som sin "talsmann" i en klage på administrasjonen.

Den ulovlige utleievirksomheten ble oppdaget fordi kloakk fra bygget gikk rett i sjøen. Et ledningsbrudd avslørte forurensingen.

Kommunen har behandlet en rekke andre ulovlighetssaker den siste tida. Bare unntaksvis er det fattet vedtak om tvangsbøter for ulovlige leiligheter.

Noen har tømt leilighetene, andre har søkt og bygd om i tråd med regelverket.

Ved Thamshavn dreide diskusjonen seg om eier måtte ta kostnaden med å gjøre om bygget - det vil si fjerne de ulovlige leilighetene - inntil området eventuelt ble omregulert til boligformål.

Det er fattet vedtak om tvangsbøter blant annet i to byggesaker av en annen type på Orkanger: Forfallet ved Middelskolen og Skjølberg Eiendoms "hull" i Orkdalsveien.

Begge sakene har versert i flere år. 

Publisert 20.01.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse