Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hvor høye hus skal Orkanger ha? Og hvor mye parkering?

parker_OTI2_1.jpg

Hvor høyt skal det bli lov å bygge på Rømme og i ST-kvartalet? Hvor vanskelig skal det bli å parkere på Sæther/Rømme og i Orkdalsveien. Og hvor lettvint skal det være å sette fra seg bilen på OTI  (bildet) og Amfi? Skal bare Orkanger, og ikke Fannrem, ha plikt til å bygge hus for bruk av fjernvarme?
Dette er blant spørsmålene kommunestyret drøfter onsdag.

Da vier Orkdal kommunestyre hele møtet til Orkdal 2040.

Rådmannen reiser problemstillingene for å få vite hva politikerne mener før administrasjonen jobber videre med Orkdal 2040-planen.

I tillegg har Arne Grønset fra Venstre varslet i ST at han vil bruke møtet til å foreslå oppheving av byggestoppen på Sæther/Rømme.

Rådmannen ønsker en drøfting av blant annet følgende:

Byggehøyder:
Bare sjukehuset og noen industribygg har mer enn fire etasjer i dag. Flere innspill foreslår imidlertid høye bygg blant annet på Rømme-området og i ST-kvartalet, påpeker rådmannen.

Utbyggere ønsker høye hus for økt lønnsomhet der det skal være forretning i første etasje og boliger over.

Parkering:
Rådmannen viser til at kjøpesentre ønsker store p-plasser, men at dette ikke gir innhold og liv til sentrum. Samtidig må sentrum ha noen p-plasser for å skape aktivitet. Rådmannen anbefaler krav om kjellerparkering på sentrale tomter på Orkanger og Fannrem. Dette er et dilemma som kan favorisere varehusene og svekke sentrum.

I klima- og energiplanen er det nylig vedtatt at parkering bør skje under bakken (eller i p-hus) og at varehus og sentrum bør likebehandles. Særlig det siste er et springende punkt med tanke på å skape en bykjerne.

Rekkefølgebestemmelser:
Eksempler:
* Ingen utbygging før vei, sykkelveier, vann og kloakk er på plass. Vanlig.
* Ingen utbygging før skoler og barnehager har nok kapasitet. Også vanlig.
* Ingen utbygging ett sted (feks Bårdshaug vest) før utbygging et annet sted (feks Sæther/Rømme). Brukes, men ikke vanlig, ifølge rådmannen - som vil ha signaler om ønsket praksis også her.

Fjernvarme:
Skal brukes i størst mulig grad, men bruken begrenses av dårlig lønnsomhet ved lange avstander
Rådmannen mener at pålegg i nybygg bare kan komme på Orkanger, på Gjølme øst for Skjenaldelva og på Fannrem nord for E39. I praksis betyr det primært Orkanger og Evjen.

Vil dette da  føre til billigere hus og mer utbygging på Fannrem? Blir resultatet det motsatte av en miljøgevinst?

Orkdal 2040-møtet er lagt til arbeidstida 12.00 til 16.30 onsdag. Men både debattene og innledningene fra eksperter er interessante.

Her er programmet onsdag:

PROGRAM TEMAMØTE ORKDAL 2040

1200 Innledning v/Ordfører
1215 Havneutvikling Orkanger Havn
v/havnedirektør Wollert Krohn-Hansen
1230 Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen
(IKAP) v/prosjektleder Jon Hoem
1245 Boligbygging v/Ingrid Voll
1300 Debatt

1330 Orientering fra planavdelingen om:
- Byggehøyder
- Byggegrenser/-linjer
- Rekkefølgebestemmelser
- Parkeringskrav
- Tilknytningsplikt fjernvarme

1400 Matservering
1430 Debatt
1500 Trase for E 39 v/Selberg Arkitektkontor
1520 Debatt
1630 Avslutning

 

 

Publisert 18.01.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse