Besøkstall

22 857 denne måneden

12 036 556 i år

Annonse

Annonse

Annonse

E39 kan komme under jorda på Bårdshaug

Bru2_2.jpg

Prøv å se det for deg: E39 forsvinner under jorda ved Shell på Bårdshaug og dukker opp igjen ved brua over Orkla.
Jo, det er mulig. Selberg arkitektkontor anslår prisen for en slik kulvert (innebygd vei) til 35-45 millioner kroner. Dette er den klart billigste og muligens mest realistiske omleggingen av E39 lansert i forbindelse med Orkdal 2040.

I kommunestyret onsdag får politikerne si hva de mener om dette og andre prinsipper i forbindelse med sentrumsutviklinga.

Møtet er lagt i arbeidstida (12.00 til 1630), men det er viktig. Derfor; har du tid, så møt opp.

Selberg er engasjert av Orkdal 2040 for å peke på pluss- og minussider ved forskjellige løsninger for framtidas E39. Her er vurderingen for kulvert fra Bårdshaug-krysset til brua:

Fordeler:
* Styrker Orkdalsveien som sentrumsgate.
* Mindre gjennomgangstrafikk på Bårdshaug/Amfi-området.
* Bedre trafikksikkerhet.
* Lettere å bygge ut tett sentrum ved Amfi og Rømme.
* Billig, og kan bygges etappevis.

Ulempe:
* Må muligens rive et bolighus.

Rundkj__r2_1.JPGSelberg arkitektkontor peker også på et annet viktig pluss: Kulvert på Bårdshaug kan være første trinn i visjonen om å legge hele E39 forbi Orkanger i kulvert og tunnel.

Da forsvinner sperren mellom Orkanger og sentrum. Trafikkstøyen blir borte. Viktige arealer frigis. Dette er i tråd med et innspill fra Oddbjørn Bang (Sp).

Men: Prisen er anslått til mellom 325 og 375 millioner kroner. Det er dårlig grunn i deler av området, og det er staten som eventuelt må betale.

PS: Statens Vegvesen har planlagt ny E39 over Bårdshaug bru og via Skjenalddalen til Hemnekjølen. Det eneste nye med kulvert-forslaget er derfor å legge en liten del av traséen under bakken.

 

Publisert 17.01.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse