Besøkstall

22 297 denne måneden

11 879 715 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommunestyret drøfter E39 over Gammelosen

Gosen_juli08_009_3.jpg

Onsdag skal Orkdal kommunestyre drøfte mulig omlegging av E39. To av alternativene betyr at Europaveien må pløye seg over Gammelosen og Grønøra. Veien blir da en barriere mellom Orkanger og fjorden. Selberg arkitektkontor anslår prisen til ca. 300 millioner kroner. Bare ny bru i Gammelosen er kostnadsberegnet til 25-30 millioner.

Spørsmålet om flytting av E39 har kommet opp i forbindelse med Orkdal 2040. Veiføring er viktig for sentrumsutvikling. Flere politikere har hatt innspill om dette.

Et av forslagene går ut på å sanere dagens E39 fordi den splitter Orkanger i to - og i stedet legge gjennomgangstrafikken via Thamshavn, Terna og over Grønøra.

Oddbjørn Bang (Sp) foreslo kulvert (rør/innebygd tunnel) under Terna-området for å sikre folk fri adgang til sjøen. Men dette har ikke Selberg arkitektkontor en gang kostnadsberegnet. En kulvert vil trolig koste flere hundre millioner kroner, hvis den i det hele tatt lar seg bygge i leira.

I stedet har Selberg beregnet prisen på to forskjellige veiføringer oppe i dagen. I tillegg har man listet opp pluss- og minusfaktorer.

Resultatet er trolig slik at vi kan glemme E39 over Grønøra. I motsatt fall blir det både dyrt og miljømessig svært kontroversielt.

Pris:
Alternativ A: 245-300 mill. kroner.

Alternativ B: 225-285 mill. kroner.

Gronora_005_1.jpgForskjellen på A og B er først og fremst traséen over Grønøra. A skal gå tvers over industriområdet og fortsette opp Skjenalddalen.
B skal gå langs vestsida av Gammelosen og opp til Bårdshaug Vest.

På plussida peker Selberg på at det er mulig å bygge Europavei med høy standard på flate Grønøra. Områder frigis i sentrum, og man slipper barrieren mellom sentrum og Bakkan. Støyplagen i Bakkan reduseres.

Så kommer minusfaktorene:
* Veldig dyrt.
* Viktige næringsarealer går tapt på Grønøra.
* Grønøra splittes i to.
* Støyproblemer på Nerøra.
* Skader på miljø og biologisk mangfold ved Orkla. Dette gjelder spesielt ved alternativ B, som vil ødelegge siste rest av områder med gråor og hegg i nedre del av Orkla (bildet under).
* Veien vil danne en barriere mellom Orkanger og sjøen.
* Gammelosen blir forstyrret.

torva2_1.jpgI praksis betyr forslagene at Europaveien vil krysse Gammelosen der Havneveien går i dag. Man vil altså få massiv trafikk tvers gjennom det viktigste friarealet i sentrum.

Dette blir diskutert av kommunestyret på temamøtet om Orkdal 2040 onsdag. Møtet er lagt i arbeidstida til folk - fra klokka 12.00 til 16.30. Men har du fri, så møt opp.

Orkangervel.no kommer med mer om ny E39 søndag.

 

Publisert 16.01.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse