Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Politikerne: Ingen idéer for å skape Orkanger sentrum

VedE39_2_1.JPG

Bildet over viser det folkevalgte i Orkdal mener er en del av sentrum. Gjennom flere uker har ST intervjuet de politiske lederne om Orkdal 2040. Ett av de viktigste målene for prosjektet er vedtatt enstemmig: "En kompakt, levende bykjerne med attraktive samfunnsfunksjoner i gangavstand."
Så langt har ingen fra flertallsgruppen kommet med konkrete forslag for å nå målet. Tvert imot har de avvist flere innspill.

Flere av de folkevalgte ser ut til å forveksle mål og midler: De sier at de ønsker et trivelig sentrum med serveringssteder. Men dette er et mål, ikke et virkemiddel.

Orkdal kommune kan ikke plassere "trivelige kaffebarer" i sentrum. Kaffebarene kan komme dit hvis det blir attraktivt å etablere seg i en bykjerne. Politikernes oppgave er å gjøre det attraktivt.

Flere av de folkevalgte har enda et stort problem: De klarer fortsatt ikke å si hvor den etterlengtede bykjernen skal komme. Arne Grønset var sistemann ut i ST. Hans sentrum strekker seg til Bårdshaug.

Men hvor skal da bykjernen med "attraktive samfunnsfunksjoner i gangavstand" ligge? Den kan ikke spres på strekningen Orkanger barneskole-Bårdshaug Herregård. Det er i hvert fall ikke gangavstand vinters tid.

Her er en kortversjon av hva de som bestemmer i Orkdal har sagt til ST:

GUNNAR HOFF LYSHOLM, ORKDALSLISTA:

* Tror et fargerikt, vilt bygg i Hundertwasser-stil vil trekke folk til Orkdal. (Men sier ikke hva et slikt bygg skal inneholde.)

* Vil ha bevertningssteder med pent uteområde. (Men det er jo et mål, ikke et verktøy for å skape et attraktivt sentrum.)

* Vil ha boliger a la Nidelven terrasse langs Orkla ved glattkjøringsbanen. (Men kommunestyret har nettopp vedtatt som mål å verne og utvikle grøntområder langs Orkla.)

* Vil IKKE flytte videregående skole til sentrum. Men er åpen for å flytte ungdomsskolen UT av sentrum. (Begrunnelsen er i beste fall diskutabel: Skolene er døde etter klokka 15. De skaper ikke liv, ifølge ordføreren.)

* Vil ikke si ennå om han ønsker nytt kulturhus eller vil satse på det eksisterende.

IVAR KONRAD GANGÅS, KRISTELIG FOLKEPARTI:

* Ønsker et kompakt sentrum med spisesteder og grøntområder. Mener det er nok butikker. Men sier ikke hvor denne bykjernen skal ligge, eller hvordan den skal være liv laga. (Spisestedene må jo ha kunder og gå i pluss. Gangås beskriver altså et mål, og ikke noe virkemiddel.)

* Mener dagens kulturhus har en god plassering og at Orkdal vgs skal ligge på Follo. (Kultur og utdanning er altså uaktuelt som virkemidler for gjøre en bykjerne attraktiv.)

* Foreslår et "Ungdommens hus" på Sæther/Rømme. Men sier ikke hva det skal være. Et kulturhus i miniatyr? Ungdomsklubb?
(Høres ikke ut til å være noe som kan gi en bykjerne tyngdekraft. "Ungdommens hus" er vel snarere en naturlig del av et moderne kulturhus.)

* Vil ha storstilt boligbygging på Ustjåren. (Men; Orkdal skal bli miljømessig forbilde. Da er det utfordrende med svær utbygging så lite sentralt.)

ARNE GRØNSET, VENSTRE:

* Sentrum går opp til Bårdshaug. (Men sier ikke noe om plassering av den vedtatte bykjernen med sentrumsfunksjoner i gangavstand.)

* Vil oppheve byggeforbud og starte bygging på Sæther/Rømme snarest for at dette området skal knytte sammen Bårdshaug/OTI/Orkdalsveien.
(Men sier ikke hva som skal bygges der. Blir det boligblokker med kontorer og solstudio i første etasje? Da får vi det motsatte av en bykjerne.)

* Vil IKKE ha ny plassering av kulturhuset. Mener det har "veldig god beliggenhet" ved rådhuset og Bårdshaug herregård.

buss_hallen_006_1.jpg* Ser for seg gangbru mellom Orkanger pensjonistsenter og Bårdshaug Vest.

* Vil - prisverdig nok - fjerne busser og trailere (bildet) fra Bårdshaug øst (ved "HOB"). (Men sier ikke hvor de skal. Hva med Bårdshaug Vest?)

ODDBJØRN BANG, SENTERPARTIET:

* Ønsker å utrede ny E39 i tunnel under Terna, fordi dagens E39 splitter Orkanger. (Men; dette blir uansett opp til Statens Vegvesen å avgjøre. Og kostnadene kan bli enorme pga kvikkleire i grunnen.)

* Vil åpne Orkanger mot sjøen og gjenreise Øra som strandsted. (Også det er et mål uten at virkemidler følger med.)

* Senterpartiet har for øvrig fått flertallet med på å åpne for mer spredt boligbygging enn det administrasjonen foreslo i klima- og energiplanen. (Spredt utbygging gir mer trafikk og mindre bruk av fjernvarme - begge deler i strid med miljømålene i Orkdal).

* Tar foreløpig ikke stilling til eventuelt ny plassering av kulturhus. Men har vært åpen for å flytte bane 3 ut av sentrum. Er mot å flytte Orkdal vgs til sentrum.

Nok om det. For å gjenta det vedtatte målet:

"En kompakt, levende bykjerne med attraktive samfunnsfunksjoner i gangavstand."

Noen få måneder gjenstår av Orkdal 2040. Ikke er kjernen plassert, ikke er samfunnsfunksjonene definert og ikke er "gangavstand" konkretisert.

Det finnes verktøy, men det må et politisk flertall til for å bruke dem.

PS: Det siste av flertallspartiene, Høyre, er ikke intervjuet.

Høyres Geir Inge Singstad har gjort seg mest bemerket ved å stå bak vedtaket om å tillate butikk (Comfort) utenfor den røde streken på Grønøra industriområde.

Singstad fikk med seg blant andre leder Rasmus Skålholt i hovedutvalg forvaltning (Senterpartiet). Skålholt har avvist alle spørsmål om å forklare vedtaket for velgerne.

Så mye for åpenhet, inkluderende demokrati og respekt for egne planer.

                                                             Hans Kringstad

 

Publisert 03.01.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Gunnar H. Lysholm 07.04.2010 09:15
Tilbakekommentar til Orkanger Vel,s kopmmentarer på mine synspunkter avisa i ST. 1. Jeg brukte "Hundertvasserhus" som eksenpel. Et spennende fargerikt hus tregnet av norsk arkitekt er like bra. et slikt hus kan ibbeholde spesialforretninger/minikjøpesenter og boliger. (mat,drikke,mote,helse) 2. Boliger langs Orkla. Dette er et langsiktig mål. Det bør bygges sentralt først. Det er ikke noe problem å kombinere slike boliger med "Orklaparken". Boliger/terassehus trekkes tilstekkelig unna. 3. Formannskapet har bestilt en utredning om evt. en nyt ungdomsskole. Rådmannens utredning er ferdig. Mitt primære syn er at Orkdal bør ha to ungdomsskoler. En ny ungdomsskole på Orkanger bør kanskje ligge nærmest mulig Orklahallen?

Jan 28.03.2010 18:31
Ukonkrete og direkte latterlige fremstillinger om Orkdal 2040 planene.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse