Besøkstall

41 741 denne måneden

10 522 011 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Godt nytt år til alle fra orkangervel.no: Les dette!

14032009221_3.jpg

Orkanger Vel ønsker alle våre lesere et godt nytt år. Ønsket gjelder også Orkanger som sted. 2010 blir et viktig år for Orkdal, Orkanger og sentrum. Året som kommer kan avgjøre om regionsentret får en bykjerne, eller om den gamle politikken skal videreføres: Spredning, klatting og knefall for den sterkestes rett i kampen om arealer.

Det betyr forsvar for det bestående. Motvilje mot forandring. Motstand mot alle forslag om en mer aktiv politikk for å skape et attraktivt sentrumsområde. Videreføring av ideen om at ting ordner seg fordi Orkanger "vokser sammen" av seg selv.

Og samtidig stadige forsøk på å flytte funksjoner ut av sentrum - delvis i åpenhet, delvis som skjult lobbyvirksomhet og  i interne prosesser i enkelte partier.

Orkdal 2040 skulle bevisstgjøre oss, skape et fordomsfritt ordskifte og legge grunnlag for en ny kurs.

I ST  31.desember blir politikernes 8-millionersprosjekt kritisert for å være toppstyrt. Den erfarne Venstre-politikeren Arne Grønset sier at de folkevalgte er bedt om å tie stille.

Det er svært alvorlig hvis det stemmer.

Orkanger Vel har flere ganger utfordret politikerne våre til å si offentlig hvordan de mener vi kan utvikle en bykjerne. Det vil si; hvilke konkrete virkemidler kan tas i bruk? Finnes det noen andre eller bedre tiltak enn å satse på kulturhus og undervisning?

Vi får ikke svar.

Det er oppsiktsvekkende dersom politikernes taushet skyldes munnkurv påført dem av en innleid prosjektleder som Knut Sæther.

Denne gjesteboka er åpen. Det er også STs leserbrevsider. Ytringsfriheten gjelder alle.

Orkanger Vel og Orkdal 2040 arrangerte folkemøte om sentrum i november. Arne Grønset var en av mange inviterte politikere som ikke møtte.

Ordfører Gunnar Hoff Lysholm møtte derimot. Men Lysholms mest konkrete innspill var å bruke ti millioner kroner på et monument. Det var responsen blant andre pensjonist Randi Løkstad fikk da hun argumenterte sterkt og saklig for å skape et sentrum med liv ved å bygge et innholdsrikt kulturhus etter mønster fra det sanerte Folkets Hus.

Ingen har karakterisert eller kritisert ordførerens monument-forslag. Ingen har heller angrepet hans senere utspill i ST om å bruke eksperimentell arkitektur som sentrumsdannende tiltak.

Men ordføreren selv karakteriserte det som "meningsløst" å utrede kommunalt kjøp av ST-eiendommen - for eksempel med tanke på å utvikle et privat/offentlig kulturkvartal der.

Orkangervel.no håper 2010 blir året da flere gjør som Randi Løkstad: Sier meninga si i avisa eller på møter - og gjør det på en saklig og gjennomtenkt måte.

Hvis det ikke hjelper kommer neste mulighet til å skape et sentrum i 2011. Da er det kommunevalg.

Det nytter ikke å forholde seg passiv nå, og så klage i 2015 hvis det viser seg at:
*  "Kulturhuset" fortsatt er en kinosal avskåret fra restauranter, forretninger og skoler.
* Orkdalsveien dør ut og ender som en ren transportetappe til rundkjøringer og ekspanderende varehus på et iskaldt Bårdshaug.
* Detaljhandel snikinnføres på Bårdshaug Vest.
* Ungdomsskolen flyttes ut av sentrum, opp til Follo.
* Og at folk i enda større grad drar til Trondheim for opplevelser, mens Orkdal er et sovende samfunn utenfor arbeidstid.

Da er det for sent å protestere. Den som går i fakkeltog har vanligvis tapt.

Den som vil utrette noe, må delta der avgjørelser fattes. Det gjør du ved å påta deg politiske verv og sørge for at planene blir omsatt i handling. Partiene skal snart nominere.

Skal Orkanger utvikles, må trolig flere fra Orkanger si ja til å  være med og bestemme. Det viser seg at bosted betyr mye for hva politikere vektlegger.

Derfor ser vi for eksempel i ST at utbygging på Ustjåren kan være en hjertsak for noen (KrF) selv om Orkdal 2040 framfor alt handler om å skape en attraktiv bykjerne i et miljøvennlig regionsenter.

Ønsket om vekst på Ustjåren er et synspunkt som selvsagt må respekteres. Men det gir verken sentrumsutvikling eller redusert biltrafikk.

Uansett:
Godt nytt år!

Hans Kringstad

 

 

 

Publisert 31.12.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse