Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skaun vil ha Orkanger som by

2009bilder_023_1.jpg

Skaun kommune ber Orkdal utvikle Orkanger til en by. Kommunestyret i Skaun ønsker Orkanger (bildet) som en trivelig og miljøvennlig småby med et tett nett av gater og bygninger. "Identitetsskapende elementer" må tillegges stor vekt, heter det i et vedtak fra Skaun.

Dermed har nabokommunen vår i praksis sagt det samme som arkitekter, byplanleggere og innbyggere i en spørreundersøkelse.

Det gjenstår bare å se hva de folkevalgte velger å gjøre når planer skal omdannes til handling.

Høringsuttalelsen fra Skaun kommer som et svar på spørsmål fra Orkdal i forbindelse med prosjektet Orkdal 2040. Orkdal ville vite hva Skaun mener om "Orkdal kommune som regionsenter for din kommune".

Skauningene svarte på spørsmålet om "Orkdal" med å si hvordan de ønsker Orkanger i framtida. Skaun kommunestyre viser til hvordan de selv planlegger Børsa og Buvika som mer kompakte tettsteder med:

* Tette gate- og bygningsstrukturer (bymessig preg).
* Arealbesparende parkeringsløsninger (feks p-hus).
For å oppnå:
* Et triveligere, mer effektiv og miljøvennlig tettsted.

Skaun kommunestyre sier videre:

"Denne planstrategien anbefales også for Orkanger som bør definere seg som by og bygge deretter der identitetsskapende elementer tillegges stor vekt."

Skaun konkretiserer ikke "identitetsskapende elementer". Men kulturhus er et stjerneeksempel på et slikt element.

I Orkdal er det foreløpig uklart om det finnes noe politisk flertall for å legge identitetsskapende elementer til Orkanger.

Hele høringsuttalelsen fra Skaun kan du lese her.

Under et bilde fra et sentrum som mangler vitale sentrumsfunksjoner:

08032009199_2.jpg

 

 

Publisert 31.12.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse