Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Spillvarme kan gi badeanlegg på Orkanger

bad4_1.jpg

Spillvarme fra industrien i Orkdal er velegnet både til innendørs og utendørs badeanlegg. Det skriver konsulentselskapet COWI i en foreløpig rapport til Orkdal 2040. Sunndal kommune planlegger nå utendørs badeanlegg på Sunndalsøra basert på spillvarme fra Hydro. Bodø har allerede badeland med fjernvarme fra industri.
Gammelosen/Idrettsparken (bildet) vil være et ideelt sted i Orkdal.

COWI-rapporten har blant annet følgende formål:

* Kartlegge kilder til fjernvarme nå og i framtida.
* Kartlegge mulige kunder.
* Kartlegge nye bruksområder.

Badeland/laguneanlegg (utendørs) er ett av mange alternativer ekspertene peker på.

I Orkdal er det høyaktuelt av flere grunner:

* Kommunen mangler en skikkelig svømmehall, noe svømmeavdelinga i OIF nå jobber for å få til.
* Fjernvarme fra Thamshamn ledes allerede til Idrettsparken, som vil være en naturlig plassering.
* Det er erklært bred politisk enighet om å satse på utvikling tilbudet i Idrettsparken i den nye kommuneplanen.

OIF har for øvrig ikke foreslått et badeland, men bare et 25-meters treningsbasseng. FrP lovte senest i forbindelse med budsjettbehandlinga 16.desember å følge opp dette.

COWI-rapporten lister opp en rekke andre muligheter til å utnytte varmtvannsressursene i Orkdal:

* Landbasert oppdrett av fisk og skalldyr som piggvar, kveite, torsk, kamskjell og hummer.
* Jordbærdyrking med dryppvarming fra spillvann kombinert med tunnelveksthus.
* Gartneri med muligheter for dyrking av roser, bær, urter og grønnsaker året rundt. I Salten i Nordland dyrker man allerede roser basert på spillvarme.

Elkem Thamshamn og Strandheim Fjernvarmesentral er leverandører i dag. Målet er å fordoble produksjonen av fjernvarme i løpet av ti år. Nye leverandører kan også komme til og øke mengden enda mer:

* Forbrenningsanlegget Grenor (spesialavfall) har planlagt oppstart i 2011.
* Fesil Sunergy har fortsatt opsjon på tomt på Grønøra.

Orkdal kommune har et ekstremt ambisiøst mål når det gjelder miljø og energiutnyttelse:
"Å utvikle Orkdal fra industritettsted til en småby basert på bærekraftig utvikling slik at kommunen blir en kandidat til statens bymiljøpris"(!).

Da må det satses på blant annet to fronter, ifølge COWI:
* Å skaffe nye leverandører av fjernvarme.
* Å utvikle nye næringer som bruker fjernvarme - som feks oppdrett, gartnerier eller ny industri.

Som alt annet må også fjernvarme være lønnsomt. Og nok en gang er spredningen av funksjoner i Orkdal et problem. Store avstander mellom fjernvarmekundene svekker lønnsomheten av to grunner:
1. Høye investeringer i ledningsnett.
2. Stort varmetap.

B__rdshaug_003_4.jpgCOWI mener det på visse premisser vil være lønnsomt å knytte Grønøra Vest (bildet) og Gjølme til fjernvarmenettet.

Fannrem er et større problem på grunn av avstanden. COWI anslår at det kan være økonomisk forsvarlig om man får 30 prosent tilskudd til investeringene fra Enova.

Uansett er byplanleggingen sentral også her. Klattvis utbygging, slik tradisjonen har vært i Orkdal, vil svekke lønnsomheten.

Alternativene "småbyen" (Orkanger) og "båndbyen" (utbygging langs akser mellom Orkanger-Fannrem-Gjølme) er trolig mest gunstig, ifølge COWI.

Men i det siste tilfellet må nettet vokse gradvis sammen ved at man starter med nærvarmeanlegg på Fannrem.

Mulige nye storkunder er blant andre:
* OTI-sentret.
* Orklahallen.
* Conform (Grønøra vest).

På Fannrem:
* Helsetunet.
* Orkla kornsilo.

Det er dyrt å installere vannbåren varme i eksisterende bygg. COWI anbefaler at Orkdal kommune snarest innfører klare regler for nybygg for å legge til rette for fjernvarme.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 29.12.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse