Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Se hvem som stemte nei til skolesatsing på Orkanger

defaultimage_3.jpg18 av 35 folkevalgte i Orkdal - anført av ordføreren (bildet) - stemte altså mot at kommunen skal arbeide for å etablere et senter for fagskole og høyere utdanning på Orkanger. De sørget for nei med en fattig stemmes overvekt. Nedenfor finner du de 18, slik at du selv kan diskutere saken med dem hvis du vil.

Kanskje har de gode argumenter for å si nei. Kanskje ikke. Spør dem. En åpen debatt om en så viktig sak er en del av demokratiet.

Dette demokratiet har de samme politikerne vedtatt at de vil vitalisere. Det er et erklært prinsipp i Orkdal kommune at folk flest skal føle at de har innsyn og innflytelse også mellom valgene. Derfor er du meningsberettiget.

Det er altså ikke uhøflig å diskutere lokalpolitikk fordi om du står utenfor partiene. Det er tvert imot i tråd med de folkevalgtes eget ønske.

Den nye kommuneplanen sier ikke noe som helst om satsing på utdanning over grunnskolenivå i regionsentret, som smykker seg med tittelen Industrikommune nummer 1. Det skyldes at disse 18 stemte nei:

Orkdalslista:
Gunnar Hoff Lysholm, Gunn Helen Grandell, Elizabeth Mælen Lunde, Per Kirkaune, Ola Halsen, Berit Westrum Johansen og Lars Wormdal.

Senterpartiet:
Oddbjørn Bang, Rasmus Skålholt, Oddbjørn Almli, Hilde Hoston, Bjørn Svorkdal.

Kristelig Folkeparti:
Ivar Konrad Gangås, Kari Tronvoll.

Høyre:
Eli Karoline Olsen.

SV:
Johan Skjølberg.

Venstre:
To av disse tre:
Arne Grønset, Jorunn Wormdahl Asbøll, Lavrans Skuterud.

Orkdalslista stemmer altså samlet nei trass i et betydelig innslag av Orkanger-baserte politikere, så grendapolitikk driver de ikke med.

Høyre stemte nei trass i at partiet er nært knyttet til et næringsliv som ønsker sterk satsing på utdanning og kompetanse.

Senterpartiets nei er kanskje ikke så overraskende. Men varaordfører Oddbjørn Bang stilte seg gjennom visjonsutalget i spissen for å gjøre Idrettsparken og området rundt til regionens mest vellykkede bykjerne. Det tilsier at aktivitet må tilføres dette området.

Senterpartiet er i realiteten det mektigste partiet i Orkdal, selv om det bare har fem av 35 representanter i kommunestyret. Kommunens sterke mann, Oddbjørn Bang, representerer Sp. Partiet har dessuten fått lederne i begge hovedutvalg mot at Gunnar Hoff Lysholm får være ordfører.

Rasmus Skålholt (Sp) leder det viktige hovedutvalg for forvaltning. Skålholt stemte for Europris-etablering utenfor den røde streken på Bårdshaug og for baderomsbutikk på Grønøra, også det utenfor den røde sentrumsstreken.

Dette hovedutvalget har ansvaret for plansaker. Men utvalget undergraver sine egne sentrumsplaner.

Hans Kringstad

 

 

Publisert 26.12.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse