Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

18-17 MOT skolesenter på Orkanger

04012009059_1.jpgMed 18 mot 17 stemmer har Orkdal kommunestyre definitivt vedtatt IKKE å arbeide for et skolesenter med fagskole og høyere utdanning på Orkanger. De 18 nei-stemmene er:
Hele Orkdalslista (7), hele Senterpartiet (5), 2 av 3 fra Venstre, begge 2 i KrF, samt Høyre og SV som har 1 hver i kommunestyret.
Hele Ap, hele FrP og 1 Venstre-stemme sa ja. Follo (bildet) spøker i de politiske kulissene.

Avstemninga fant sted da kommunestyret vedtok prinsippene i samfunnsdelen til kommuneplanen. Også i formannskapet var det en stemmes nei-overvekt.

Orkanger Vel etterlyste et mål om skolesenter i regionsentret. Dette er i tråd med ønsker også fra næringslivet. I forrige kommuneplan var det vedtatt en slik ambisjon for "Industrikommune nummer 1."

Arbeiderpartiet fulgte opp velforeningas høringsuttalelse, og foreslo:

"Orkdal kommune skal arbeide for etablering av et skolesenter på Orkanger med fagskole og høyere utdanning knyttet til den videregående skolen".

Orkdalslista, Senterpartiet, KrF, Høyre og SV er altså motstandere av et slikt mål, mens Venstre delte seg i k-styret. Trolig er det redselen for ny debatt om flytting av Follo som ligger bak. Men som vanlig går ingen aktivt ut og forklarer stemmegivinga si i en uhyre viktig sak i demokratiet Orkdal.

Flere motiver lå bak Orkanger Vels forslag:

* Fagskole og/eller høyere utdanning er en framtidsrettet satsing som gir lokalsamfunnet kompetanse og aktivitet.
* Lokalisering nær det ekspanderende industrimiljøet vil være en fordel for næringslivet, blant annet ved rekruttering.
* Studie- og opplæringsplasser på Orkanger vil bidra til å styrke sentrum, slik alle partier sier de ønsker det.

Men de tunge partiene Orkdalslista (ledet av ordføreren, og med flere Orkanger-baserte politikere) og Senterpartiet (ledet av varaordfører Oddbjørn Bang) sier altså nei til et slikt tiltak.

Andre viktige forslag fikk imidlertid flertall:

* "Orkdal kommune ønsker å utvikle Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen til et unikt sentrumsområde der idrett, kultur og næring smelter sammen. Idretts- og friluftsanlegget skal gi et så bredt og godt tilbud at det tiltrekker seg brukere fra hele regionen, og følgelig virker stimulerende både på idretts- og næringsliv."

Spørsmålet er hvordan dette skal lykkes hvis man vil flytte ungdomsskolen ut av sentrum, til Follo - og ikke flytte kulturhus inn.

* Kommunen skal "Verne og legge til rette for mest mulig bruk av sentrale friluftsområder som arealene langs Orkla." 

14032009220_2.jpgDette er et viktig prinsippvedtak. Det kan få betydning når det oppstår press for å bygge boliger langs bredden ved Gjølmebrua (bildet) , eller feks bru for biltrafikk over fra OTI til Bårdshaug Vest.

Arne Grønset fikk vedtatt følgende enstemmig:

* "Videre utvikling av garderobeanlegg i Idrettsparken bygges i tilknytning til eksisterende bygningsmasse i Orklahallen."

Det betyr at OIF trolig kan glemme nytt garderobebygg feks ved klubbhuset. Tyngdepunktet i Idrettsparken flyttes i retning Orklahallen. I tråd med dette har Asplan Viak anbefalt at kunstgrasbanen blir hovedbane i framtida.

 

Publisert 25.12.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse