Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nei, nei og atter nei til satsing i sentrum

ST1_1.jpg

Motstanden mot kommunalt oppkjøp av ST-eiendommen er et nytt varsel om at Orkdal 2040 kan ende som en papirhaug til 8 millioner skattekroner. Så langt har det politske flertallet sagt nei til alle konkrete tiltak som kan skape en bykjerne. Men det er fortsatt håp. Sentrum får stort sett nei før det kan komme et kanskje eller et ja.

For å ta ST-saken først: APs forslag om å utrede kommunalt oppkjøp kom muligens for brått på de andre partiene i kommunestyret onsdag.

Et nei er derfor ikke oppsikstvekkende i seg selv. Men  begrunnelsen er bekymringsfull. Ifølge ST falt ordene slik:

Ordfører Gunnar H. Lysholm, Orkdalslista: "Et av de pussigste forslaga jeg har vært borti (...) Det er et helt meningsløst forslag".

Arne Grønset, Venstre: "Det synes jeg er helt på villspor. ST-gården er en forretningsgård, og det håper jeg den også blir i framtida".

Arbeidet for å skape en bykjerne ved hjelp av kulturhus kan altså synes fånyttes. Men ting tar gjerne tid. Problemet nå er at ST-delen av kvartalet ligger ute for salg.

I stedet for å kjøpe eiendommen, kan imidlertid Orkdal kommune lage en reguleringsplan for hele kvartalet  i forbindelse med Orkdal 2040. Den må holde av areal til offentlig formål med tanke på kulturhus kombinert med forretningsbygg og boliger.

Dette er tilsynelatende en fremmed tanke for ordføreren og Arne Grønset. Men da kan vi se på hva de samme politikerne allerede har vedtatt i overordnede planer. For eksempel:

* Orkdal kommune skal arbeide aktivt for å stimulere samspillet mellom næringsliv, undervisning, kultur og idrett. (Lokalisering av kulturhus mellom skolene, Idrettsparken og varehandel/service er derfor ideelt).

* Utvide næringsbegrepet slik at kultur som næring får en sterkere plass i vår kommune. (Ideelt med plassering av kulturhus i delvis forretningskvartal i handlegata).

* Orkdal kommune ønsker å utvikle Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen til et unikt sentrumsområde der idrett, kultur og næring smelter sammen. (Ideelt med kulturhus i ST-kvartalet.)

Disse tre målsettingene har kommunestyret nettopp vedtatt. De er hentet fra samfunnsdelen til den nye kommuneplanen for 2009-2021.

I tillegg har Visjonsutvalget under ledelse av varaordfører Oddbjørn Bang (Sp) erklært følgende hårete visjon:

* Området (Idrettsparken/Gammelosen/Orklahallen/Nedre Rømme) fremstår som et fyrtårn i regionen, og er den mest vellykkede sentrumskjernen i Midt-Norge. Det kjennetegnes ved et unikt mangfold av aktiviteter som utfyller hverandre, og et nært samspill mellom idrett, friluftsliv, kultur, undervisning, handel og industri. (Det målet kan ikke nås uten et kulturhus som en del av tilbudet).

Dessuten kommer selve utgangspunktet for Orkdal 2040-prosjektet:

* Skape en kompakt og attraktiv bykjerne.

I politisk praksis sliter imidlertid sentrum fryktelig:

1) Bane 3 er riktignok omsider vedtatt finansiert ved Orklahallen. Men det skjedde først etter flere års forsøk på å bygge på Follo i stedet. Ordfører Gunnar H. Lysholm var blant dem som verbalt støttet Venstres arbeid for å flytte bane 3 ut av sentrum.

2) Kulturhus. Follo-miljøet vil helst ha kulturhus der skolen ligger. Toneangivende politikere fra flertallsgruppa sier de synes dagens plassering i rådhuset er god. Andre sier ikke noe.

3) Målet om videregående og høyere utdanning til sentrum er fjernet fra den nye kommuneplanen. I forrige kommuneplan ble det vedtatt å arbeide for et regionalt etter- og videreutdanningssenter på Orkanger. Alt er borte. Det politiske flertallet stemte imot et forslag fra Orkanger vel om å ta inn en slik målsetting. Ingen har gått ut og begrunnet hvorfor.

4) Flytting av Orkdal vgs. til OTI/Idrettsparken. Foreslått av blant andre Orkanger Vel i 2007. Forslaget fikk lenge bred støtte. Ordfører Gunnar Lysholm svarte skriftlig på en interpellasjon fra Torstein Larsen FrP: "Ordføreren er imidlertid enig i at vi i påvente av en løsning reserverer tomt både på Follo og Grønøra".

Tre måneder senere stemte Lysholm mot å reservere tomt andre steder enn på Follo. Det politiske flertallet gravla dermed ideen uten forvarsel.

5) Grunnskole. Det er nylig vedtatt å utrede en felles ungdomsskole på Follo, noe som truer med å tappe sentrum for aktivitet. Ordføreren påstår riktignok at skolene er døde på kveldstid. Men det stemmer ikke.

6) Nå harseleres det nærmest over tanken om et kulturhus i ST-kvartalet. For der er det jo forretningsbygg......

Foreløpig har det ikke kommet alternative ideer fra de politikerne som stemmer nei når andre foreslår konkrete virkemidler for å styrke sentrum.

Hans Kringstad

 

Publisert 17.12.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse