Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Bygg kulturhus snarest!

hovedprosjekt_20gruppe_203_4_1_1.jpg

- Kulturhus bør komme så fort som mulig for å trekke folk til sentrum og etablere en bykjerne.
Nei, utspillet kommer ikke fra Orkanger Vel denne gangen. Det er lansert av en gruppe snart uteksaminerte studenter ved NTNU. De har analysert Orkanger og laget forslag til stedsutvikling på oppdrag fra prosjektet Orkdal 2040. Skissen forestiller et kulturhus nord på Sæther/Rømme.

De som står bak forslaget er masterstudenter ved Institutt for byforming og planlegging. Studentene er altså morgendagens byplanleggere.

Tre grupper har analysert Orkanger og laget hver sine visjoner. De har flere ting felles, og ett punkt står helt sentralt i alle tre gruppene:

De vil sette alt inn på å styrke handlegata i Orkdalsveien og stoppe spredning ut til kjøpesentrene. Alle gruppene foreslår faktisk å flytte på varehusene i større eller mindre grad.

Dette er muligens urealistisk, men det viser i hvilken retning fagfolk mener sentrumsutviklinga bør styres mot år 2040.

Samtidig velger sentrale politikere å fokusere for eksempel på boligfelt på Ustjåren...

Her er noen hovedpunkter i prosjektet til studentgruppe 3. Vi omtaler de andre senere:

* Bygg nytt kulturhus i sentrum så fort som mulig. Det vil skape grunnlag for en bykjerne, trekke til seg annen aktivitet og virke særlig attraktivt på unge mennesker. Å samle kulturtilbudene sentrumsnært har en verdi i seg selv.

Gruppa skisserer et kulturhus nord på Sæther/Rømme. (En annen gruppe foreslår for øvrig kulturhus i Grytting-området):

* Arbeid på sikt for å flytte OTI-sentret og Amfi (Domus) til hver ende av handlegata (relokalisere kjøpesentrene, som det heter i prosjektet).

Tanken er samtidig å gjøre Orkdalsveien til ei enveiskjørt miljøgate mellom sentrene. Det skal gi mer bypreg, mer trygghet og mindre bilbruk.

* Prøv å flytte Vinmonopolet til Orkdalsveien for å styrke gata. Den må bli et sted å oppsøke, ikke et sted å kjøre gjennom, ifølge gruppa. Målet er mer folk i sentrum.

De foreslår også:

* Videreutvikle Gammelosen og andre grøntområder.

* Gjøre Orkla mer synlig.

* Legge E 39 i tunnel.

* Åpne mot sjøen med fiskebrygge og molo.

Gruppa beskriver dagens handlegate som "ikke trivelig", men mener det er mulig å gjøre Orkanger sentrum til en møteplass for mennesker. Du kan lese mer på Orkdal 2040.

2009bilder_023_1.jpg

 

 

Publisert 10.12.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse