Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OTI-eierne vil ha boligfelt som ny nabo på Orkanger

flyfoto2_1.jpg

Eierne av OTI-sentret ønsker boliger og forretning som naboer - og ikke mer industri, slik Orkdal kommune har planlagt. De foreslår også boliger i friområdet ved elva mellom glattkjøringsbanen og Gjølmebrua. Bak utspillet står OTI-eieren Union Eiendomskapital. Bak Union står finansgiganten Storebrand. Deler av selskapets innspill til Orkdal 2040 ser du over.

Det er altså en kjempe i økonomisk sammenheng som har inntatt Orkanger gjennom oppkjøpet av OTI-sentret. Så langt har det ikke lyktes å få Storebrand med på å utvikle naboeiendommer som Orklahallen og Idrettsparken.

Orkdal kommune ønsker som kjent å skape et område ved OTI/Idrettsparken/Gammelosen der interesser innen handel, idrett og kultur smelter sammen og styrker hverandre.

Men nå har i hvert fall selskapet Union Eiendomskapital AS sagt hva de selv ønsker seg:

1. Ikke industri og noen få boliger for spesielt trengende i området mellom OTI-sentret og Sponplaten, slik den eksisterende planen sier. Derimot en blanding av boliger og næring nærmest OTI-sentret, og kun boliger i området nærmest Sponplaten. En liten ny bydel ved butikkveggen.

torva_1.jpg2. Ikke friområde ved elva nedstrøms Gjølmebrua, på sida mot glattkjøringsbanen (bildet til høyre). Derimot boligområde også her.

Det siste er kontroversielt i en kommune som nå lager planer der miljø og friområder står sentralt. Grøntarealet som OTI-eierne foreslår avsatt til boliger er faktisk bare ett av tre slike områder Orkdal 2040-ekspertene har greid å finne på Orkanger.

De andre er Gammelosen og moloen mot Grønøra Vest. I et ferskt 2040-dokument pekes det på at or- og heggskogen ved elva har en fugletetthet på høyde med regnskoger i tropene.

I sin faste spalte i siste utgave av OTI-avisa gir for øvrig senterleder Kjell Holden orkdalinger flest en litt traurig attest. Holden (og OTI?) har tilsynelatende liten tro på å skape et levende sentrum i Orkdalsveien, for vi er visst bygdefolk som ikke går ut om kveldene.

Det eksisterer nå seks serveringssteder langs en strekning på 200 meter i "sentrum". Orkanger Vel mener dette er noe å bygge videre på. Det mener også de som er intervjuet av Orkdal 2040, inkludert folk på Fannrem.

Nok om det. Under ser du et oversiktskart som viser OTI-eiernes visjon for Orkanger:

kart_1.jpg

 

Publisert 04.12.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse