Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Budsjett: Penger til kulturhus, kapellet og Ulvåsveien

26042009307_1.jpgIkke bare Orklahallen får millioner. Politikerne vil nå drysse penger over en rekke gode formål: * Fond til kulturhus på Orkanger (!). * Kommunal overtakelse av Ulvåsveien. * Oppussing av kirkegården ved Den Gode Hyrdes kapell. * Musikkbinge ved Orklahallen.

Det framgår av flertallsgruppas forslag til budsjett for 2010 og handlingsplan for 2010-2013. Flertallsgrupperingen består av Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre, KrF og Høyre.

Det de bestemmer, blir vedtatt. Det KAN komme justeringer før den endelige behandlinga i kommunestyret 16.desember. Men med et ørlite forbehold kan vi fastslå følgende:

* Politikerne signaliserer at de vil satse på kulturhus på Orkanger. Det settes av en million til et fond hvert av de tre kommende årene, og 2,5 millioner i 2013 - altså 5,5 mill.

Minuset er at flertallsgruppa ikke vil si om de ønsker å bygge nytt og moderne i sentrum eller flikke på dagens lokale i rådhuset. På den annen side; Follo er i hvert fall uaktuell plassering.

* Orkdal kommune overtar Ulvåsveien fra 1.januar 2012. OIF drifter den i dag med tap.

* 300 000 kroner skal gjøre kirkegården ved Den Gode Hyrdes Kapell vakker og tjenlig neste år.

* Musikkbinge er det nye. Dette er musikantenes svar på ballbingen - et enkelt øvingslokale tenkt plassert ved Orklahallen. Kommunal andel på 140 000 kan utløse et tilskudd på de resterende 280 000.

* Satsing på sommervedlikehold av veier vil komme også Orkanger til gode. 500 000 ekstra hvert år de to første årene og en million ekstra de to neste vil gi mye ny asfalt.

 

 

 

Publisert 26.11.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse