Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årets gladnyhet: Ny bane 3 og klatrehall i 2010!

gview_1.png

Da er det klart! Det blir byggestart for ny bane 3 i Orklahallen neste år. Fjellsportsklubbens klatrehall kommer også. Budsjettet som flertallsgruppen la fram i formannskapet onsdag inneholder 15 millioner kroner til ny bane 3 og nytt bygg mellom Orklahallen og klatresentret.

Illustrasjonen til konsulentfirmaet Asplan Viak viser en utbygging av Orklahallen mot vest. På skissen er Gammelhallen borte. Klatrehallen er markert som en mørk kube.

Mellom klatrehallen og Orklahallen er det planen å reise et glassbygg med et samlet areal i to etasjer på 270 kvm. Her kommer den nye hovedinngangen mot nordvest.

Tidligere har tanken vært å bygge ny bane 3 der Gammelhallen ligger. Fordelene med en utbygging i motsatt retning er flere:

* Det gir en større samlet flate, noe som egner seg godt både for store idrettsarrangement og messer og utstillinger mv.

* Det er lett å bygge mot vest. Bygget kan gis en utforming i tråd med resten av hallen.

* Spennende arealer frigjøres på østsida når Gammelhallen forsvinner. Her ser Asplan Viak og ei arbeidsgruppe for seg blant annet:

* Garderober og tribune mot kunstgressbanen, som kan bli ny hovedbane i Idrettsparken.

* En mulig bane 4 tilpasset idretter som dans, turn og styrke.

* Treningssenter eller annen idrettsrelatert næring.

Utbygging av hallen har vært en poilitisk verkebyll i mange år. Det har hersket strid både om framdrift og plassering (Follo).

Nå har flertallsgruppa i kommunestyret bestående av Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre, KrF og Høyre bestemt seg både for plassering (Idrettsparken) og tidspunkt (15 millioner kroner på 2010-budsjettet).

Ap og FrP har gått inn for ny bane 3 også tidligere.

- Dette er den største satsinga på idrett siden hallen ble bygd. Vi ønsker byggestart til sommeren og håper at hallen er ferdig utbygd i løpet av 2010, sier ordfører Gunnar H. Lysholm.

Halvparten av de 15 millionene tas fra fond, resten skal kommunen låne. Bevilgningen forutsetter at Orkdal kommunes eiendomsavdeling overtar Orklahallen. Planen er å oppnå mer effektiv drift. Kommunen er allerede største eier, men hallen er organisert som et eget selskap.

Flertallsgrupperingen vil også bevilge 7 millioner kroner til utbygging av Knyken neste år.

Illustrasjonen  under viser en skisse av det planlagte inngangspartiet mellom klatrehallen og Orklahallen.

clip_image002_1.gif

 

 

 

Publisert 25.11.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse