Besøkstall

103 803 denne måneden

15 638 130 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Plan for Idrettsparken

oif_1_1.jpgUtvalget som skal lage en visjon for Idrettsparken og Gammelosen, ønsker nå å engasjere arkitekter. Tanken er å få eksperter til å lage skisser med plassering av framtidige anlegg som klatrehall og ny bane 3 i Orklahallen, tribuner, garderobebygg og skatepark.

Utvalget, der Orkanger Vel er representert, hadde sitt andre møte 4.juni. På det første møtet ble det listet opp en rekke aktuelle anlegg både i parken og Gammelosen. På det andre møtet ble blant annet følgende forslag føyd til:

* Flomålsbasseng med vannsklier og oppvarmet vann fra Thamshavn i nordenden av Gammelosen.

* Hinderløype/lekeplass ved Nedre Rømme.

* Skotthyllbane.

* Levegg mot Hevnevegen i nordenden.

Det ble også så vidt drøftet om man bør bygge bru ut til øya i Gammelosen. Her fins det både forkjempere og motstandere blant folk. I en eksisterende plan er det tegnet inn bru.

Utvalget mener at bane for terrengsykling bør ligge mellom Gammelosen og industriområdet.

Utvalget ledes av varaordfører Oddbjørn Bang (Sp). Målet er å foredle friområdene til en midtnorsk attraksjon med et stort mangfold av aktiviteter og tilbud.

Den store utfordringen blir å finne penger til alle tiltakene. De  strekker seg fra utbygging av Orklahallen, via sportell og tribuneanlegg - og til tak over kunstgressbanen og tartandekke på løpebanen.

Derfor har utvalget også diskutert om noe av området, for eksempel ved Orklahallen, bør settes av til næringsformål. Næring kan tenkes å gi inntekter som gjør det mulig å bygge ut parken og Gammelosen. Dette har alltid vært politisk betent, men alternativet kan være å måtte vente på offentlige bevilgninger nærmest i det uendelige.

Utvalget har ikke tatt noen annen beslutning enn å fortsette diskusjonen om det vil være hensiktsmessig å hente inn penger fra nærings- og boligformål. Det eneste aktuelle området i så måte er trolig ved Orklahallen og Tverradkomsten.

En visjon skal foreligge innen utgangen av september. Representanter fra Orkla FK og Klatreklubben søker etter arkitektfaglig bistand.

 

Publisert 06.06.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse