Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal vgs: Vil ha felles ungdomsskole på Follo

Skolen_022_1.jpgOrkdal vidaregåande skole arbeider for at kommunen skal flytte ungdomsskolen (bildet) ut av Orkanger sentrum og opp til Follo. Samtidig bruker Orkdal kommune og staten 8 millioner kroner på Orkdal 2040 for å gi  kommunen et slagkraftig sentrum.  I et notat til kommunen skriver ledelsen ved Orkdal vgs at den ikke finner "store negative trekk ved ei slik løysing" (u-skole på Follo).
Vel: En åpenbar skadevirkning er at man vil fjerne aktivitet fra området som er utpekt som framtidas sentrum.

Skole gir aktivitet også på kveldstid. Skole og kultur henger sammen. Og i iveren etter få flyttet ungdomsskolene til Follo, argumenterer Orkdal vgs nettopp med dette:

"Ein bør også spesielt nemne sambruk av areal mellom musikklina på Follo og kulturskolen i Orkdal."

Det kan i praksis bety et et mini kulturhus på Follo før det er bygd et samlende kulturhus i sentrum.

Follos arbeid for idrettshall i konkurranse med Orklahallen har strandet. Bane 3 blir utbygd ved Orklahallen, slik det forlengst er vedtatt.

Nå settes i stedet trykket inn for å få kommunen til å samle ungdomsskolene på Follo - og å samle kulturelle aktiviteter der.

DSC01345_4.jpgUten noen form for dokumentasjon, mener også Orkdal vgs at det samlede behovet for skyss vil bli redusert ved en felles ungdomsskole på Follo (bildet). Med andre ord at klimagassutslippene ved skoleskyss vil gå ned.

Dette er mulig å beregne. Det gjenstår å se om buss- og bilbruken blir mindre med en svær skole på Follo i stedet for ungdomsskoler på Orkanger, Grøtte og Årlivoll som i dag.

Orkanger Vel mener at et sterkt sentrum må ha et kulturhus som:
1. Beriker lokalt kulturliv.
2. Reduserer lekkasjen til Trondheim for opplevelser, og...
3. Skaper livsgrunnlag for de nisjebutikkene og kafeene folk sier de vil ha i sentrum (Orkdal 2040s tettstedsanalyse).

Notatet fra Orkdal vgs kan du lese her.

 

Publisert 14.11.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse