Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil stoppe forfallet

Middelskolen_1.JPGPolitikerne har fått nok av forfallet ved den såkalte Middelskolen på Orkanger. Onsdag (11.juni) vedtok et enstemmig hovedutvalg for forvaltning å gi rådmannen fullmakt til å iverksette alle typer sanksjoner (straffetiltak) mot eierne ARTO AS.  Rådmannen ønsker nå å bruke tvangsmulkt etter at ARTO AS  og daglig leder Tore Bye har ignorert pålegg og forsøk på samarbeid gjennom lang tid. 

I ti år har kommunen forgjeves forsøkt å hindre at den verneverdige bygningen forfaller. Middelskolen huser derfor villkatter i stedet for mennesker. Men nå er det trolig slutt på tålmodigheten. Rådmannen i Orkdal ber om fullmakt til å ilegge ARTO AS tvangsmulkt på 400 000 kroner, og får det. Pengene skal inndrives dersom de verste manglene ikke er utbedret innen 1.oktober, ifølge planen. Da kan bygget bli kommunal eiendom dersom eieren ikke punger ut.

Politikerne har sett seg lei på at et verneverdig hus råtner og skjemmer ut et viktig trehusmiljø på Ner-Øra i stedet for å fungere som bolig.

Allerede i 1998 forsøkte Orkdal kommune første gang å gripe inn mot forfallet. I 2007 ble det satt fortgang i arbeidet med å presse eierne, blant annet etter flere henvendelser fra Orkanger Vel. En advokat har vurdert jussen i saken og slått fast at tvangsmulkt er tillatt i saken.

Politikerne ga i fjor klarsignal til at kommunen kan utbedre bygget for eiers regning. Rådmannen mener nå at bot vil være bedre. Bøtelegging kan føre til at ARTO AS mister eiendommen via tvangssalg. Om kommunen pusser opp utvendig og sender regningen til ARTO AS, kan Middelskolen derimot bli stående som et tomt skall, frykter administrasjonen.

En konsulent anslår kostnadene med utvendig arbeid til 315 000 kroner. Det var tidligere flere leiligheter i bygget.

 

 

Publisert 11.06.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse