Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nye møter om trist Orkanger stasjon

Boliger_juli08_005_2.jpg

Eierne av Orkanger stasjon og nabotomta Thamshavntunet har bedt Orkdal kommune om hjelp for å komme videre med planene. Kommunen er skeptisk til et forslag om å kjøpe kommunale leiligheter i området. Den kulturhistorisk viktige stasjonsbygningen forfaller og er utsatt for hærverk. Tomta nedenfor ligger brakk.

Bak prosjektene Orkanger stasjon og Thamshavntunet står selskapet Olav Holding i Trondheim. Investoren Jostein By bosatt i Malvik har spilt en sentral rolle.

Investoren fikk det politiske flertallet med på å omregulere Thamshavntunet (bildet) fra friområde til bolig. Tomta ligger mellom stasjonen og Thamshavnveien. Det er aldri tatt et spadsestikk der. Byggetillatelsen gikk ut i sommer.

tunet2_1.jpgByggetillatelsen (rehabilitering) av Orkanger stasjon er forlenget fram til våren. Her har det ikke skjedd annet enn at eieren har kledd igjen vinduene for å unngå hærverk og fuktskader.

Stasjonen er en av de kulturhistorisk mest verdifulle bygningene på Orkanger - et monument over Thams-epoken.

Olav Holding (Jostein By) og arkitektfirmaet Panark møtte nylig ledelsen i Orkdal kommune. I møtereferatet heter det at eierne og kommunen er enige om at noe må skje for å unngå videre forfall.

Eierne hevder boligmarkedet i Orkdal har vært for dårlig til at de har kunnet gjennomføre utbyggingsplanene. Nå vil de ha kommunen med på laget. De vil gjerne se stasjonsbygningen og Thamshavntunet i sammenheng, og luftet ideen om at kommunen kan kjøpe seg inn.

Men Orkdal kommune er lite interessert å investere i utleieboliger for vanskeligstilte, fordi kommunen nettopp har engasjert seg i et tilsvarende prosjekt annet sted.

Olav Holding har også søkt om at Jehovas Vitner får bygge på en del av Thamshavntunet. Kommunens ledelse er skeptisk til at et menighetshus skal legge beslag på arealer man lot seg overtale til å omregulere til boligformål.

Orkdal kommune mener at etterspørselen etter leiligheter vil øke.

 

 

Publisert 29.10.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse