Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Varme til 17 000 hus havner i Orkdalsfjorden

Energi som ville dekt forbruket til 17 000 boliger går i dag rett ut i Orkdalsfjorden fra Elkem Thamshavn. I Orkdal fins det til sammenligning ca. 4800 husstander. Nå planlegges et nytt energigjenvinningsanlegg ved smelteverket. Det vil fange opp spillvarme nok til å forsyne 9000 boenheter.

Den planlagte energifangsten dekker nesten det dobbelte av antall boenheter i kommunen.

Kolossale verdier går med andre ord tapt ved de store industribedriftene. Dette sto sentralt da ledelsen i Orkdal kommune nylig orienterte andre kommuner om prosjektet Orkdal 2040.

"I dag har våre industrivirksomheter en voldsom energisløsing", heter det i møtereferatet fra Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen.

Det gjør Elkem Thamshavn noe med. Thamshavn er allerede det eneste silisiumverket i verden som gjenvinner energi fra de varme avgassene.

Et nytt gjenvinningsanlegg vil koste over 500 millioner kroner. Det vil gjøre Orkanger-bedriften til et av verdens mest energieffektive smelteverk.

350 GWh går i dag rett på sjøen. Det tilsvarer altså forbruket til over 17 000 husstander.

Hele forbruket i Orkdal - unntatt industrien - er til sammenligning på 150 GWh.

Et nytt anlegg vil gjenvinne 180 GWh.

Industrien gjør samtidig Orkdal til en versting når det gjelder utslipp av klimagasser. Skulle Fesil Sunergy etablere fabrikk på Grønøra, vil utslippene lokalt øke med hele 40 prosent.

Men regnestykket har en plusside: Solcellene Fesil Sunergy blir med på å produsere vil bidra til å redusere utslippene av CO2 andre steder. Washington Mills (Exolon) leverer også halvfabrikata til miljøvennlige produkter.

I sin "grønne" visjon har Orkdal kommune som mål at spillvarme fra industrien skal dekke kommunens behov for oppvarming.

- Strålende og inspirerende, sa Trondheim-ordfører Rita Ottervik om Orkdal 2040.

 

Publisert 27.10.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse