Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Det lysner på Orkanger i 2010

sti2_1.jpgGode nyheter: Neste år blir det trolig parkbelysning på turveien ved elva mellom Gjølmebrua og Bårdshaug bru - altså på sida mot glattkjøringsbanen (bildet). Her planlegger kommunen også asfaltering.
I tillegg er det planen å sette opp 7-8 lyspunkter langs Havneveien forbi Terna mot Gammelosen.

Dette går fram av kommunens Hovedvegplan for 2010 til 2014. Både turveiene mellom bruene og lys ved Havneveien er blant tiltakene som har høyest prioritet. Det vil si at de er planlagt i 2010.

sti1_1.jpgEn opprusting av turveinettet langs Orkla har vært ønsket i lang tid. Gjennombruddet kan komme med lys og asfalt på vestsida av elva (bildet). Parkbelysningen, lik den i Gammelosen, er kostnadsberegnet til 500 000 kroner.

Det er også prosjektert asfaltering av promenaden på østsida av elva - mellom Gjølmebrua og rådhuset.

Orkanger Vel har tatt opp manglende belysning i Havneveien, og da spesielt ved gangfeltene. Det er mørkt og farten er ofte høy selv om det er 50-sone på strekningen (bildet under).

havnvn2_1.jpgLys ser altså ut til å komme neste år. I så fall blir det belysning sammenhengende fra turstien rundt Gammelosen og fram til Thamshavnveien/Strandheim. Lysene er kostnadsberegnet til 70 000 kroner.

Det er dessuten meningen at Hovsbakkveien og deler av Geitastrandveien skal få ny asfalt i 2010.

Fortau mellom den gamle brannstasjonen og Orkanger barnehage i Njardargata er satt opp på planen for 2011.

Orkdal kommune har for øvrig ansvar for 183 km vei, hvorav 33 km er gang- og sykkelstier. Det finnes 1913 gatelys i kommunen.

 

 

Publisert 23.10.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse