Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OIF og Orkla FK: Ber kommunen mekle om kunstgress

kunstgress_1.jpgOIF og Orkla FK ber Orkdal kommune om hjelp i tvisten rundt kunstgressbanen i Idrettsparken. OIF-leder Rudolf Larsen og OFK-leder Anders Nilsen har skrevet felles brev til kommunen i håp om å finne en  løsning. Dette er i tråd med samarbeidsavtalens egen tvistebestemmelse. 

Uenighet om fortolking av avtalens innhold avgjøres ved hjelp av kultur- og næringsetaten i Orkdal kommune, heter det i et punkt i avtalen.

Her kan du lese den omstridte avtalen om kunstgressbanen. Se spesielt punkt 5.

Tvisten om kunstgressbanen er fullstendig fastlåst. Nå får altså Orkdal kommune mulighet til å opptre som mekler. Både prinsipper og betydelige pengebeløp står på spill.

Situasjonen er spesiell siden det er en moderklubb (OIF) og en underklubb (OFK) som ikke greier å bli enige. De strides om betaling for bruk av en felles eid fotballbane.

I samarbeidsavtalen heter det at OIF og OFK er likeverdige partnere som eiere av kunstgressbanen. Men mens OIF betaler full leie, betaler OFK bare for en del av bruken av banen.

Dette er et brudd på bestemmelsen om likeverdighet, mener OIF. OFKs delvise "gratisbruk" av banen har også bidratt til at den fortsatt har en gjeld på 2,5 millioner kroner når det nærmer seg tid for rehabilitering.

Idrettsparken_008_3.jpgOFK mener klubben har et særlig eierskap til tilførselen av spillvarme fra Thamshavn, noe som gjør det mulig å bruke kunstgressbanen hele året. Dette har en betydelig verdi, ifølge OFK.

Striden kompliserer arbeidet med å styrke samarbeidet om selve klubben. Samarbeidsavtalen blir ikke revidert i år, slik den skulle.

OIFs hovedstyre er innstilt på å overføre all 11er-fotball til OFK fra 2011. Men OIF stiller strenge betingelser med hensyn OFKs evne til å ta dette ansvaret. En av forutsetningene er at striden om kunstgressbanen er løst.

OIF vurderer å legge fram forslag om overføring av all 11er-fotball på årsmøtet vinteren 2010. Det blir i så fall en viktig og kontroversiell sak.

OIL, den andre moderklubben, har også fattet et prinsippvedtak der man er åpne for å overføre en del aldersbestemt fotball til OFK. Men OILs vedtak er mindre konkret enn OIFs. Laget er skeptisk til å gi fra seg all fotball.

OFK er i en vanskelig økonomisk situasjon. Klubben hadde et akkumulert underskudd på 400 000 kroner før sesongstart. Den skal ha tapt mer penger og mister nå avtalen med hovedsponsor Coop Orkla Møre.

Samarbeidsavtalen mellom OIF; OIL og Orkla FK kan du lese her.

 

 

 

 

 

Publisert 19.10.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse